dzvin

facebook

youtube

 

Графік вступної кампанії 2020

Графік вступної кампанії - Бакалаври

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі

повної загальної середньої освіти за денною, заочною (дистанційною) та вечірньою формами здобуття освіти

(І сесія):

Етапи вступної кампанії

(І сесія)

Терміни

Початок прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах та творчих конкурсах на місця державного замовлення та на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

24 червня

Закінчення прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах та творчих конкурсах на місця державного замовлення

10 липня

Закінчення прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах та творчих конкурсах на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

16 липня

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня Початок прийому заяв та документів 13 липня Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів

о 18:00 год

16 липня

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання

о 18:00 год

22 липня

Проведення вступних іспитів, творчих конкурсів (для вступників на місця державного замовлення)*

01 - 12 липня

Проведення вступних іспитів, творчих конкурсів (для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб)*

13 - 22 липня

Проведення співбесід 16 - 18 липня
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням)

не пізніше
12:00 год

20 липня

Особи, які рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення

до 10:00 год

22 липня

Зарахування осіб, що вступають за результатами співбесіди за державним замовленням**

не пізніше
15:00 год

22 липня

Формування рейтингових списків вступників в ЄДЕБО України, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1, квотою-4), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням)

не пізніше
12:00 год

27 липня

Формування рейтингових списків вступників, які вступають на небюджетні конкурсні пропозиції на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів, надання рекомендацій до зарахування для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 28 липня

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення

до 18:00 год

31 липня

Зарахування вступників за кошти державного бюджету (за державним замовленням)

не пізніше
12:00 год

01 серпня

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти

фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції

не раніше
12:00 год

01 серпня

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 27 серпня

Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

30 вересня

* - механізми реєстрації учасників творчих конкурсів, організації та проведення творчих конкурсів визначаються відповідно до законодавства. У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується відповідним документом або довідкою закладу освіти
** - заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 липня

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі

повної загальної середньої освіти

за заочною (дистанційною) та вечірньою формами здобуття освіти

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

(ІІ сесія):

Етапи вступної кампанії

(ІІ сесія)

Терміни

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 липня

Закінчення реєстрації та роботи електронних кабінетів вступників 30 серпня
Початок прийому заяв та документів 10 серпня
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів, творчих конкурсів

21 серпня

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання

27 серпня

Терміни проведення вступних іспитів, творчих конкурсів 22 - 27 серпня
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих

28 серпня

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування

до 31 серпня

Зарахування вступників 01 вересня

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра

за всіма формами здобуття освіти

(І сесія):

Етапи вступної кампанії

(І сесія)

Терміни

Початок прийому заяв та документів 13 липня
Закінчення прийому заяв та документів

о 18:00 год.

22 липня

Проведення фахових вступних випробувань 23 липня -
30 липня

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

03 серпня

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування:

- на місця за кошти державного бюджету

- на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

06 серпня

(до 18.00)

не пізніше

28 серпня

Зарахування вступників

- за кошти державного бюджету

- за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше

07 серпня

не пізніше

30 серпня

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

для здобуття ступеня бакалавра

за денною, заочною (дистанційною) та вечірньою формами

здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб

(ІІ сесія):

Етапи вступної кампанії

(ІІ сесія)

Терміни

Початок прийому заяв та документів 10 серпня
Закінчення прийому заяв та документів 25 серпня
Проведення фахових вступних випробувань 26 серпня -
27 серпня
Оприлюднення рейтингового списку вступників 28 серпня
Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування

до 31 серпня

Зарахування вступників 01 вересня

Графік вступної кампанії - Магістри

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 073 Менеджмент та 124 Системний аналіз за всіма формами здобуття освіти

(І сесія):

зі складанням єдиного вступного іспиту з іноземної мови

Етапи вступної кампанії

(І сесія)

Терміни

Початок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

06 травня

Закінчення реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

о 18:00 год.

03 червня

Терміни складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

06 травня - 29 травня

Терміни прийому заяв та документів, передбачених розділом VI Правил прийому НПУ імені М.П. Драгоманова, для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання)

17 червня – 25 червня

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня
Терміни прийому заяв та документів, передбачених розділом VI Правил прийому НПУ імені М.П. Драгоманова, для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування

05 липня - 22 липня

Проведення основної сесії єдиного вступного іспиту (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти); спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України

01 липня

Проведення вступних іспитів з іноземної мови в НПУ імені М.П. Драгоманова у випадках, визначених пунктом 12 розділом VIII Правил прийому НПУ імені М.П. Драгоманова, за матеріалами (завданнями/зошитами), наданими Українським центром оцінювання якості освіти

згідно графіку основної сесії єдиного вступного іспиту.

Український центр оцінювання якості освіти надає матеріали для проведення в
НПУ імені М.П. Драгоманова вступних іспитів з іноземної мови не раніше дня, що передує дню іспиту, та не пізніше 11:30 дня проведення іспиту

Проведення фахових вступних випробувань, а також додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), і вже складали єдиний вступний іспит

05 липня - 26 липня

Надання рекомендації для зарахування за державним замовленням і за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

05 серпня

Виконання вступниками вимог пункту 1 розділу Х Правил прийому НПУ імені М.П. Драгоманова для зарахування за державним замовленням

до 18:00 год.

10 серпня

Виконання вступниками вимог пункту 2 розділу ХІ Правил прийому НПУ імені М.П. Драгоманова для зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 27 серпня

Видання наказу про зарахування за державним замовленням

до 12:00

11 серпня

Видання наказу про зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

31 серпня

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра (на основі здобутого

ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за всіма формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, із використанням результатів єдиного фахового вступного випробування та/або єдиного вступного іспиту (включаючи спеціально організовану сесію єдиного вступного іспиту), отриманих в порядку, передбаченому в пунктах 8–10 розділу V, або результатів фахового вступного випробування та/або вступного іспиту з іноземної мови, складених в НПУ імені М. П. Драгоманова у передбачених Правилами прийому НПУ імені М.П.Драгоманова випадках

(ІІ сесія):

Етапи вступної кампанії

(ІІ сесія)

Терміни

Початок прийому заяв та документів 01 вересня
Закінчення прийому заяв та документів 21 вересня

Строки проведення вступних іспитів та фахових

випробувань

22 - 24 вересня

Термін оприлюднення рейтингового списку

вступників

25 вересня

Термін для виконання вступниками вимог для

зарахування на навчання

29 вересня

Зарахування вступників на вакантні місця

ліцензованого обсягу

до 01 жовтня

Для вступу на небюджетні конкурсні пропозиції для здобуття

ступеня магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного

рівня спеціаліста) за кошти фізичних/юридичних осіб (вступники можуть за їх вибором або подати результат єдиного вступного іспиту, або скласти відповідний вступний іспит у НПУ імені М. П. Драгоманова):

Етапи вступної кампанії Терміни
Початок прийому заяв та документів 20 липня
Закінчення прийому заяв та документів 20 серпня
Проведення вступних випробувань

21 серпня –

25 серпня

Оприлюднення рейтингового списку вступників 26 серпня
Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування:

до 28 серпня

Зарахування вступників

не пізніше

31 серпня

 

Ukrainian Danish English French German Greek Polish Portuguese Russian Spanish

tekstura siniy cvet fon

ODRAR10

pMwlb4CDC7Y

ЦДО

nW9niLV6zQ4

lxQOV9DsUsw

pTUIwidXug4

СА

уп

1 Doc2 1

Всього відвідувань

2596535
Сьогодні
Вчора
Цього тиждня
Минулого тиждня
Цього місяця
Минулого Місяця
Всього
1430
8869
58476
68678
38267
2192490
2596535

Your IP: 3.233.239.102
Server Time: 2020-04-05 03:37:33

Хто на сайті

На сайті 92 гостей та відсутні користувачі

Изображение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України Tempus Інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні. EMERGE Microsoft

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

© НПУ імені М.П. Драгоманова :: Кафедра управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції
Служба порталу :: Вебмайcтер
2007-2020