"Управління ризиками" в Секретаріаті Кабінету Мініcтрів України

30 05 130 травня 2019 року відбулося вручення свідоцтв з підвищення кваліфікації співрорбітникам Секретаріату Кабінету Міністрів України за програмою «Управління ризиками». Заняття з підвищення кваліфікаціх були організовані Інститутом неперервної освіти Національного педагогічного універвитету імені М.П.Драгоманова. Основними доповідачами на заняттях з програми були викладачі кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції факультету менеджменту освіти і науки НПУ імені М.П.Драгоманова, які прочитали ряд лекцій, провели практичні та тренінгові заняття за такими темами: «Системние мислення у соціальному управлінні» (доктор філософських наук, професор В.П.Бех); 30 05 2«Управління знаннями як джерело інформаційного ресурсу державного управління» (доктор філософських наук, професор Ю.В.Бех); Міжнародний досвід ризик-менеджменту в державному управлінні» (доктор економічних наук, доцент М.М.Дєліні); Аналітика ризиків в державному управлінні», «Теорія прийняття управлінських рішень» (кандидат історичних наук, доцент Я.О.Чепуренко); Система раннього попередження ризиків в державному управлінні» (кандидат філософських наук, професор Н.В.Крохмаль); «Методи вирішення ризиків в державному управлінні» (кандидат економічних наук, доцент М.О.Седляр; Ризики в управлінні сталим розвитком (кандидат політичних наук, доцент Я.М.Курган-Баковєєва).

В рамках занять відбулася творча, плідна співпраця викладачів Національного педлагогічного університету імені М.П.Драгоанова і працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України.

30 05 3