dzvin

facebook

youtube

 

Щоденник проходження практики

 

Завантажити PDF

 

НАЦІНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

IMEHI М.П. ДРАГОМАНОВА

 Інститут соціології, психології та управління

 Кафедра управління та євроінтеграції

                                                                                 ЩОДЕННИК

                                                                                    

 

  (назва практики)


 

студента______ курсу спеціальності____________________________________

 

___________________________________________________________________

(назва інституту, факультету чи філії)

__________________________________________________________________

                                        

__________________________________________________________________

(прізвище, ім`я, по-батькові студента)

__________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

 

 

                                                         Група___________________

 

 

20____/20____ навчальний рік

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ПРАКТИКУ


 

 

Студент____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

 

 

направляється на______________________________________________________________ 

                      (назва підприємства, установи)


місто___________________________________________на (в)__________________________

                                                  

_________________________________________________________________________

    (назва підприємства, установи)

 

Термін практики з________ ________________________по_________________201___р

(включити проїзд туди и назад).


Керівник практики від вузу______________________________________________________

                                                                                         (посада, прізвище, ім`я, по-батькові)

___________________________________________________________________


 

Печатка вузу

 

Директор інституту / філії_______________________________________

                   (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

_______________________________________________________________________________

Kepiвник практики від підприємства_________________________________________

                                  (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

прибув на ПІДПРИЄМСТВО

Печатка підприемства                                                                „______”   _________________201   р.                                                                                                                       

_____________________________________________________________________________ (посада, підпис, прізвище, ініціали відповідальної особи)

вибув З ПІДПРИЄМСТВА

Печатка підприемства                                                                                                                                                            „________” _______________201__Р.

 

________________________________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище, ініціали відповідальної особи)

 

2. Правила ведения й оформлення щоденника

 

6.1  Щоденник - основний звітний документ студента під час проходження практики, без якого залік з практики не зараховується.

6.2 Якщо студент проходить практику за межами міста, у якому знаходиться вуз, щоденник для нього є також посвідченням про відрядження, що підтверджує тривалість перебування студента на практиці.

6.3  Під час практики студент коротко занотовує у щоденнику основну інформацію про виконання календарного графіка проходження практики. Докладні записи веде в робочих зошитах, які є продовженням щоденника.

6.4  Після закінчення практики щоденник та інша звітна документація подається керівникам практики на перевірку.

6.5  Повністю оформлений щоденник, з відгуками керівників практи­ки, завірених підписами i печатками, разом iз звітом та іншими необхідними документами студент повинен здати на кафедру.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТ1В-ПРАКТИКАНТІВ КЕР1ВНИК1В ПРАКТИКИ

5.1. Студенти-практиканти зобов'язані:

-   отримати відповідні завдання до початку практики, а також консуль-
тації щодо оформлення вcix необхідних документів від співробітництв
інституту - керівників практики;

- своєчасно прибути на базу практики i регулярно відвідувати місце практики;

-     у повному обсязі виконувати вci передбачені завдання та дору-
чення керівників практики від університету та бази практики;

-     своєчасно оформити звітну документацію;

-     у зазначений термін захистити звіт та скласти залік за програмою відповід-
ної практики.

5.3. В обов'язки керівників практики від навчального підрозділу (інституту, кафедри) входить:

організація разом з менеджером практики та дирекціями інститутів
інструктивних зборів студентів (настановних конференцій);

-    проведения вcix організаційних заходів та індивідуального інструк-
тажу, забезпечення студентів-практикантів необхідними документами (напра­-
влення, робоча програма, зразок щоденника, календарний план, індивідуальне
завдання, необхідні методичні рекомендації, перелік звігної документації...

-    проведення консультацій студентів на місцях практики;

-    контроль за виконанням завдань студентами-практикантами, ведення
табелю відшкодування. (...)

6.1.          Після закінчення практики студенти письмово звітують про виконання
програми та індивідуального завдання. До звіту додаються:

а)  щоденник з письмовим висновком кер1вника практики від бази
практики про роботу студента (iз зазначеними датами прибуття студента на
практику та її закінчення; з відповідними підписами i печаткою бази практики);

б) інші звітні документи, передбачені програмою практики.Письмовий
звіт разом з іншими документами, передбаченими робочою програмою, пода-
ється на рецензування керівнику практики від кафедри.

6.2.Звіт з виробничої практики захищається студентами (з диференційо-
ваною оцінкою) в комісії, призначеній директором інституту... Залік за резуль-­
татами ознайомчої практики приймає викладач - керівник практики від
кафедри. (...)

6.3.Студенту, який не виконав програми практики без поважних причин (i
за підсумками практики отримав незадовільну оцінку), може бути надана мож-
ливість и проходження повторно за кошти фізичних та юридичних oci6. У pa3i
повторного отримання незадовільної оцінки за результатами практики студент
відраховується з університету.

 

                               3. Календарний графік проходження практики

 

№ п.п

 

 

Назви робіт

 

Тижні проходження практики

 

 

Відмітка

про виконання

1

2

3

4

5
 

Підпис керівників практики

 

Від узу_______________________від підприємства_____________________

 

                

4. Робочі записи студента під час практики


________________________________________________________________________________

 


5. Відгук керівника практики i оцінка роботи студента на практиці

________________________________________________________________________

(підприємство, усстанова)

 

________________________________________________________________

 

Підпис керівника практики від підприємства ______________________________________________

 

Печатка                                                                                «_______»__________________20___р.

 

6. Висновок керівника (керівників) практики про роботу студента

 

_________________________________________________________________________________

 

 

Залікова оцінка з практики

_________________________________________________________________________

Керівник(и) практики _____________       _____________________________________

                                                   (підпис)                                            (посада, прізвище, ініціали)

                                           _______________         ___________________________________________

                                                  (підпис)                                              (посада, прізвище, ініціали)

 

«______» ______________201__р.

 

Ukrainian Danish English French German Greek Polish Portuguese Russian Spanish

ODRAR10

pMwlb4CDC7Y

ЦДО

nW9niLV6zQ4

lxQOV9DsUsw

pTUIwidXug4

СА

уп

1 Doc2 1

Всього відвідувань

1722558
Сьогодні
Вчора
Цього тиждня
Минулого тиждня
Цього місяця
Минулого Місяця
Всього
4739
8262
42688
47372
97763
1289799
1722558

Your IP: 3.234.214.179
Server Time: 2019-12-16 13:28:06

Хто на сайті

На сайті 114 гостей та відсутні користувачі

Изображение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України Tempus Інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні. EMERGE Microsoft

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

© НПУ імені М.П. Драгоманова :: Кафедра управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції
Служба порталу :: Вебмайcтер
2007-2019