ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Бакалаври

соціологія. 2

психологія. 4

етика (бізнесу)5

логіка. 7

культурологія. 8

Риторика. 9

Правознавство.. 11

релігієзнавство.. 12

естетика. 14

Основи красномовства. 15

Політологія. 17

CОЦІоорієнтоване управління. 19

Геополітика. 22

САМООРГАНІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ24

Євроінтеграційні процеси.. 26

Історія підприємництва в Україні30

Історія економічних вчень. 32

Екологічно орієнтоване управління. 35

Екологія. 37

Системи технологій.. 38

Активні громадяни: управління соціальним розвитком.. 42

Основи демократії та права людини.. 44

Інформаційні системи в менеджменті48

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 52

КОНТРОЛІНГ. 56

Лайф-менеджмент. 59

Етика та етикет управлінця. 62

Проектування організацій.. 64

підприємницьке мислення. 71

Анотації дисциплін - Детальніше

Магістри. Менеджмент

1,9 років навчання

Управління трудовими ресурсами.. 4

Академічна доброчесність. 10

Інтелектуальна власність. 12

Стратегія та менеджмент сталого розвитку. 17

Європейський Союз і політика європейської інтеграції22

Управління соціальною та екологічною безпекою діяльності26

Економіка освіти.. 34

охорона праці в галузі39

Дослідження ринку. 45

Міжнародні правові механізми захисту прав людини.. 48

Управління командою... 54

Конфліктологія в управлінні57

Когнітивні технології58

Організація навчального процесу у ВНЗ. 62

Актуальні проблеми становлення світового громадянського суспільства  64

Взаємодія системи місцевого самоврядування  з державою... 67

Статистичні методи та аналіз даних в менеджменті69

Кадровий аудит. 72

Державно-громадське управління освітою... 73

Державні стандарти і якість вищої освіти.. 76

Актуальні проблеми управління освітою... 84

Управління фінансово-економічною діяльністю навчального закладу  87

Історія та методологія управління проектами.. 90

Організація проектної діяльності в освіті93

Управління комунікаціями в освіті96

Теорія фірми та оцінка бізнесу. 98

Ризик в управлінні100

Управлінське консультування. 103

Проектування організацій.. 107

1,4 роки навчання115

Управління трудовими ресурсами.. 115

Академічна доброчесність. 120

Інтелектуальна власність. 123

Стратегія та менеджмент сталого розвитку. 128

Європейський Союз і політика європейської інтеграції132

Управління соціальною та екологічною безпекою діяльності136

Економіка освіти.. 145

охорона праці в галузі150

Дослідження ринку. 155

Міжнародні правові механізми захисту прав людини.. 158

Управління командою... 165

Конфліктологія в управлінні167

Когнітивні технології169

Управління проектами.. 172

Актуальні проблеми становлення світового громадянського суспільства  177

Взаємодія системи місцевого самоврядування  з державою... 180

Статистичні методи та аналіз даних в менеджменті182

Кадровий аудит. 185

Державно-громадське управління освітою... 186

Державні стандарти і якість вищої освіти.. 189

Актуальні проблеми управління освітою... 197

Управління фінансово-економічною діяльністю навчального закладу  200

Історія та методологія управління проектами.. 203

Організація проектної діяльності в освіті206

Управління комунікаціями в освіті209

Теорія фірми та оцінка бізнесу. 211

Ризик в управлінні213

Управлінське консультування. 216

Організація навчального процесу у ВНЗ. 220

Анотація дисциплін - Детальніше

Магістри. Системний аналіз

Когнітивні технології2

Технології менеджменту знань. 5

Інтелектуальна власність. 7

Інтелектуальний аналіз даних та знань. 11

Креативне мислення. 13

Комунікаційний менеджмент. 15

Організація навчального процесу у ВНЗ. 18

Інформаційна економіка. 19

Геоінформаційні системи в управлінні23

Управління інформаційними проектами.. 24

Управління стартап-проектами.. 27

Інтернет-аналітика. 30

Системно-інформаційні технології в освіті32

Інформаційний консалтинг. 34

Контент-менеджмент. 35

Інформаційна економіка. 37

 Анотації дисциплін - Детальніше