Методичні рекомендації до написання і оформлення кваліфікаційних робіт / укл. Н.В.Крохмаль ; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед.ун-т імені М.П.Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. - 88 с.

У методичних рекомендаціях викладені загальні вимоги до змісту і структури кваліфікаційних робіт бакалавра, магістра (спеціаліста), а також подано нормативні вимоги до їх оформлення.

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації розроблені на основі державних стандартів, освітньо-кваліфікаційних характеристик і стандартів щодо оформлення наукових робіт. Рекомендації містять розділи про організацію процесу підготовки та написання кваліфікаційної роботи студентами, вимоги до оформлення кваліфікаційних робіт, зразки оформлення титульних сторінок, бланків завдань на кваліфікаційної роботи, списку використаних джерел та ін.

 

Методичні рекомендації запропоновані для використання студентами-випускниками кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції при написанні бакалаврських, магістерських (дипломних) робіт.

ЗАВАНТАЖИТИ