alt

Кафедра – джерело наукової  творчості і зростання національної еліти України

Університетська освіта завжди визначала динаміку  соціального розвитку світової спільноти. Живиться вона інтелектом особистостей, що здатні створювати наукові школи і сприяти їх послідовникам творчо осягати обране проблемне поле. Але наука ніколи не була для світової спільноти самоціллю, тому вона завжди переводила здобуте знання у освітні програми і виховні практики.

Найкраще середовище у якому інтелектуальна праця науковців сягає свого максимуму, тобто має ідеологічну привабливість, набуває світоглядної перспективи, точний методологічний вигляд та іманентну теоретичну чистоту – це університетськакафедра, завдяки якій продукти  інтелектуальної праці стають доступними для світової громадськості і студентства.

Кафедра управління та євроінтеграції  Інститута соціології, психології та управління Національного  педагогічного університету імені М.П.Драгоманова  під керівництвом доктора філософських наук, професора,  Заслуженого діяча науки і техніки України, кавалера ордена «За заслуги» ІІІ ступеня Володимира Беха здійснює наукові дослідження з проблем соціального хаосу, самоорганізації соціального процесів, пуль­сації соціальних структур, тевтонічних зсу­вів у соціальних системах, принципів інфо­рмаційної цивілізації, метаболізму соціаль­них систем, культурологічного ядра як мат­риці соціального світу, організаційної свідо­мості, влади як фактору саморозгортаннягромадянського суспільства, ноократології, саморозгортання особистості в умовах ін­формаційного суспільства, механізму само­регуляції соціального організму України, конкурентоспроможності майбутніх фахів­ців з менеджменту, соціологістики, артефа­ктів культури як медіаторів соціального ме­таболізму, філософії освіти, порівняльного аналізу освітніх парадигм Сходу і Заходу, соціальної терапії, співвідношення соціуму і суспільства та ін. Тому далеко не випадково вона визначена Міжнародним Академічним Рейтингом популярності "Золота Фортуна" (2009)  і нагороджена почесною відзнакою "ТРУДОВА СЛАВА»

Науковці, аспіранти та співробітники кафедри управління та євроінтеграції є авторами уні­кальних монографій, що значно випере­джають тенденції сьогодення і покладені в основу навчально-виховного процесу в НПУ імені М. П. Драгоманова.

Ректор НПУ імені М.П.Драгоманова

 член-кореспондент НАН України

 академік НАПН Віктор Андрущенко