alt

 

 

 

Педагогічне оцінювання і тестування. Правила, стандарти, відповідальність. Наукове видання/ Я. Я. Болюбаш, І. Є. Булах, М. Р. Мруга, І. В. Філончук. — К.: Майстер-клас, 2007.—272 с.

 

 

 

 

 

У пропонованому посібнику подано аналіз сучасного стану процедур із забезпе­чення якості, якими необхідно керуватися під час зовнішнього оцінювання. Розглянуто також відповідні стандарти, якими визначаються правила, вимоги та критерії досистемосвітнього і психологічного тестування та оцінювання. Проана­лізовано права і обов'язки учасників процесу оцінювання.

Узагальнено інформацію щодо сучасних підходів до стандартизації педагогічно­го тестування, ролі стандартизації у забезпеченні справедливого оцінювання. Детально розглядаються стандарти, спрямовані на визначення основних тех­нічних та технологічних вимог до тестів, міжнародні рекомендації з використан­ня тестів і кодекси належної практики та професійної відповідальності у сфері педагогічних вимірювань.

Наведено офіційні переклади основних міжнародних документів зі стандар­тизації вимог, процедур т авідповідальності учасників процесу педагогічного оцінювання і тестування. Книга призначена для вчителів та викладачів вищої школи, а також широкого кола працівників освітянських організацій і установ, які причетні до оцінювання в освіті. Вона буде корисною також особам, які оцінюються, учням, студентам та їхнім батькам.

З книгою можна ознайомитись на кафедрі управління та євроінтеграції.

Рекомендовано для студентив спеціальності "Управління навчальним закладом"