Соціальне управління у контексті саморегуляції соціального організму країни

 

 

 

 

Бех В. П., Бех Ю. В., Попов С. М. Соціальне управління у контексті саморегуляції соціального організму країни : монографія / за наук. ред. В. П. Беха; В. П. Бех (голова) Ю. В. Бех. С. М. Попов ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, 2012. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012; Запоріжжя: “Просвіта”, 2012. – 572 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В монографії обґрунтовується концептуальне бачення соціального управління у контексті саморегуляції соціального організму країни. На основі ідей і концептів сучасної філософії управління рефлектуються атрибутивні характеристики соціального управління і системи саморегуляції, встановлюються родовидові відносини між ними, формалізується наявність у ціннісно-смисловому просторі морфологічного органу – гомеостату, що забезпечує організаційну взаємодію між даними інгредієнтами; відтворюються їх різновиди на рівні планетарної спільноти, соціального організму країни і навчального закладу; подаються механізми породження соціального управління, його відносно самостійного буття і повернення у структуру самоорганізації соціального світу на основі дії чотирьох типів соціальних механізмів: прийняття законів, дії законів, реалізації законів і механізму соціального контролю; аналізується місце і роль зворотного зв’язку у організаційній взаємодії і його вплив на породження різних станів соціальних систем у залежності від домінування певного виду зворотного зв’язку; нарешті, відтворюється механізм ціннісно-смислової детермінації поведінки людини у просторі соціального організму навчального закладу.

Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів, магістрів, студентів, що займаються дослідженнями філософії управління, теорії управління, соціології управління, психології управління, політології, а також для менеджерів-практиків – усіх, хто цікавиться проблемами системного аналізу управління і розбудови демократичного управління суспільством.