alt

 

 

Соціальні системи у дискурсі синергетичної парадигми / за наук. ред. В. П. Беха. - К. : Вид-во НПУ імен  М. П. Драгоманова, 2011. - 486 с.

 

 

 

Видання присвячене творчому доробку відомого в Україні вченого, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Української академії політичних наук, доктора філософських наук, кандидата соціологічних наук, першого проректора Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, професора Володимира Павловича Беха. Ця наукова праця містить нарис життя і науково-педагогічної діяльності вченого, висвітлено коло наукових інтересів фахівця, подано хронологічний покажчик друкованих праць, представлені роботи докторів та кандидатів наук, що входять до склад;, оригінальної наукової школи з проблем ноосоціогенезу, самоорганізації і саморегуляції соціальних систем.