dzvin

facebook

youtube

 

Розклад занять заочної форми навчання січень 2020

13МОз

Дата Час Шифр групи
    13МОз (20.01-29.01)
20.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Українська мова(за професійним спрямуванням) екзамен

Виноградова Ю.Б.

Тургенівська 8/14

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20

Статистика

ст.викл.Соколовська І.С.

ЦК к.453

15.30-16.50
17.00-18.20
21.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Теорія організації

проф.Крохмаль Н.В.

ауд.305

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20  
15.30-16.50

Історія української державності

Донік О.М.

17.00-18.20
22.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Математика в управлінні

доц.Процак Л.В.

ауд.306

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20

УПС

Ринок праці

доц.Сташкевич О.О.

 ауд.305

15.30-16.50
23.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Теорія особистості

проф.Бех В.П.

ауд.305

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20

Теорія організації

екзамен

проф.Крохмаль Н.В.

ауд.305

15.30-16.50
17.00-18.20
24.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Аналітична діяльність

доц.Чепуренко Я.О.

 ЦК

11.00-12.20

ІМ

Інформаційні ресурси організації доц.Чепуренко Я.О. ЦК

УПС

Фізіологія і психологія праці

залік

ст.в.Стельмахівська В.П. Тургенівська 8/14

12.30-13.50
14.00-15.20

Іноземна мова

Бондар-Фурса О.С

Тургенівська 8/14

15.30-16.50
17.00-18.20
25.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Економіка для менеджерів

Качан Г.М.

ЦК

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20
26.01.20 08.00-09.20

ІМ Інформаційні системи і технології в організації

Кухар Л.О. ЦК

09.30-10.50
11.00-12.20

УПС

Психологія управління

доц. Лукашевич О.О.

ІМ Інформаційні системи і технології в організації залік

Кухар Л.О. цк

12.30-13.50
14.00-15.20  
27.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

ІМ

Теорія інформації та комунікації залік

доц.Чепуренко Я.О.

 ЦК

УПС

Психологія управління

доц. Лукашевич О.М.

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20  
15.30-16.50  
28.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Статистика

залік

ст.викл.Соколовська І.С.

ЦК ауд.453

11.00-12.20
12.30-13.50

Українська культура

екзамен

проф.Добродум О.В.

ауд.31

14.00-15.20
15.30-16.50
29.01.20 08.00-09.20

Загальна теорія управління

 залік

Бех Ю.В.

ауд.305

09.30-10.50
11.00-12.20
12.30-13.50

Теорія особистості

екзамен

проф.Бех В.П.

ауд.310

14.00-15.20
15.30-16.50
30.01.20 09.30-10.50  
11.00-12.20  
14.00-15.20  
15.30-16.50  
   
31.01.20 09.30-10.50  
11.00-12.20  
12.30-13.50  
14.00-15.20  

23МОз

 

Дата Час Шифр групи
    23МОз(20.01-03.02)
20.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Психологія

залік

доц. Алєксєєва Ю.А.

ауд.31

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.50
17.00-18.20  
21.01.20 08.00-09.20

Фінанси, гроші та кредит

Качан Г.М.

ЦК

09.30-10.50
11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20

Менеджмент

проф.Жижко Т.А.

ЦК

15.30-16.50
17.00-18.20  
22.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Етика бізнесу

Коннов О.Ф.

Тургенівська 8/14 к.2.19

11.00-12.20
12.30-13.50

Естетика

Коннов О.Ф.

Тургенівська 8/14 к.2.19

14.00-15.20
15.30-16.50  
23.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50  
11.00-12.20

Нормування праці

Рябека О.Г.

к.211

12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.50
17.00-18.20  
24.01.20 08.00-09.20

Іноземна мова

Бондар-Фурса О.С.

Тургенівська 8/14

09.30-10.50
11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20

Сучасні інформаційні технології

Федоренко І.В.

Тургенівська 8/14 к.2.17

15.30-16.50  
17.00-18.20  
25.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Іноземна мова

Бондар-Фурса О.С.

Тургенівська 8/14

11.00-12.20  
12.30-13.50  
14.00-15.20  
26.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Естетика

Коннов О.Ф.

Тургенівська 8/14 к.2.19

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20  
27.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Нормування праці

Рябека О.Г.

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.50  
28.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Філософія

екзамен

доц.Остапчук Г.О.

ауд.306

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.50  
29.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Етика бізнесу

залік

Коннов О.Ф.

Тургенівська 8/14 к.2.19

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20  
15.30-16.50  
30.01.20 09.30-10.50

Нормування праці

екзамен

Рябека О.Г.

ауд.305

11.00-12.20
14.00-15.20

Сучасні інформаційні технології

екзамен

Федоренко І.В.

Тургенівська 8/14 к.2.17

15.30-16.50
 
31.01.20 09.30-10.50

Міжнародні економічні відносини

залік

доц.Сташкевич О.О.

ауд.310

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20

33МОз

 

Дата Час Шифр групи
    33МОз
20.01.20 09.30-10.50

Адміністративний менеджмент

доц.Єльнікова М.М. ауд.310

11.00-12.20
12.30-13.50

Основи демократії та права людини

доц.Єльнікова М.М. ауд.310

14.00-15.20
21.01.20 08.00-09.20

Основи демократії та права людини

доц.Єльнікова М.М.

ауд.310

09.30-10.50
11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20
22.01.20 09.30-10.50

Адміністративний менеджмент

залік

доц.Єльнікова М.М. ауд.33

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20

Маркетинг

доц.Авєріна О.І.

ауд.33

 
 
23.01.20 09.30-10.50

Маркетинг

екзамен

доц.Авєріна О.І.

ауд.33

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20  
24.01.20 09.30-10.50  
11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20  
15.30-16.50  
25.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Логістика

доц.Єльнікова М.М. ауд.310

11.00-12.20
12.30-13.50

Основи демократії та права людини

залік

доц.Єльнікова М.М. ауд.310

14.00-15.20
26.01.20 09.30-10.50

УГО Правове регулювання діяльності громадських організацій

доц.Єльнікова М.М. ауд.305

УПС

Комунікативний менеджмент

доц.Лукашевич О.М.

ауд.310

11.00-12.20
12.30-13.50  
14.00-15.20  
27.01.20 09.30-10.50

Самоменеджмент

доц.Курган-Баковеєва Я.М.

ауд.306

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20
28.01.20 09.30-10.50

УГО

Правове регулювання діяльності громадських організацій екзамен

доц.Єльнікова М.М. ауд.310

УПС

Комунікативний менеджмент

екзамен

доц.Лукашевич О.М.

ауд.305

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20
29.01.20 09.30-10.50  
11.00-12.20

Самоменеджмент

залік

доц.Курган-Баковеєва Я.М. ауд.306

12.30-13.50  
14.00-15.20  
15.30-16.50  
30.01.20 09.30-10.50  
11.00-12.20  
12.30-13.50  
14.00-15.20

Теорія економаналізу

викл.Ілюхіна В.В.

ауд.305

15.30-16.50
31.01.20 09.30-10.50  
11.00-12.20

Економіка і фінанси підприємства викл.Манжула Є.В.

ауд.305

12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.50
01.02.20 09.30-10.50

Контролінг

доц. Сташкевич О.О.

ауд.310

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.50
02.02.20 09.30-10.50

Контролінг

залік

доц. Сташкевич О.О.

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20
03.02.20 09.30-10.50

Теорія прийняття рішень доц.Сташкевич О.О.

ауд.310

11.00-12.20
12.30-13.50

Облік і аудит

викл.Манжула Є.В. ауд.305

14.00-15.20
04.02.20 08.00-09.20  
09.30-10.50
11.00-12.20  
12.30-13.50  
14.00-15.20  
15.30-16.50

ІМ

Бази даних та бази знань

екзамен

Кухар Л.О. ЦК

17.00-18.20
18.30-19.50
05.02.20 09.30-10.50  
11.00-12.20
12.30-13.50  
14.00-15.20  
17.00-18.20  
18.30-19.50  
06.02.20 09.30-10.50  
11.00-12.20  
12.30-13.50  
14.00-15.20

ІМ

Бази даних та бази знань

екзамен

Кухар Л.О. ЦК

15.30-16.50
07.02.20 09.30-10.50

Бухгалтерський облік

викл.Манжула Є.В.

Тургенівська 8/14

11.00-12.20
12.30-13.50

Економіка і фінанси підприємства

екзамен

викл.Манжула Є.В.

Тургенівська 8/14

14.00-15.20
08.02.20 09.30-10.50

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств

доц.Сташкевич О.О.

ауд.310

11.00-12.20
12.30-13.50

Теорія прийняття рішень

доц.Сташкевич О.О.

ауд.310

43МОз

 

Дата Час  
    43МОз (20.01-08.02)
20.01.20 09.30-10.50

Операційний менеджмент

залік

Качан Г.М. цк

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20  
21.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Управління інноваціями

доц.Сташкевич О.О.

ауд.306

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20  
22.01.20 09.30-10.50

Контролінг

залік

доц.Сташкевич О.О. ауд.305

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20

ІМ

Інформаційна безпека

доц.Сташкевич О.О. ауд.305

 
 
23.01.20 09.30-10.50

Основи демократії та права людини

залік

 доц.Єльнікова М.М. ауд.31

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20  
24.01.20 09.30-10.50

Управління персоналом

 екзамен

доц.Єльнікова М.М. ауд.305

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20

Теорія прийняття рішень

доц.Сташкевич О.О. ауд.305

15.30-16.50
25.01.20 08.00-09.20

ІМ

Архітектура та інженерінг бізнес систем проф.Слєпцов А.І.

09.30-10.50
11.00-12.20
12.30-13.50  
14.00-15.20  
26.01.20 09.30-10.50  
11.00-12.20  
12.30-13.50  
14.00-15.20  
27.01.20 09.30-10.50

Саморегуляція соціальних систем

проф.Крохмаль Н.В. ауд.305

11.00-12.20
12.30-13.50  
14.00-15.20  
28.01.20 09.30-10.50

УПС

Комунікативний менеджмент

доц.Лукашевич О.М. ауд.305

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20  
29.01.20 09.30-10.50

Організація виробництва

ст. викл.Седляр Д.О.

ауд.31

11.00-12.20
12.30-13.50

ІМ

Інформаційний бізнес

проф.Бех Ю.В. к.211

14.00-15.20
15.30-16.50
30.01.20 09.30-10.50

Аналітична діяльність в управлінні

доц.Чепуренко Я.О. ЦК

11.00-12.20
12.30-13.50

Інформаційний менеджмент

залік

 доц.Чепуренко Я.О. ЦК

14.00-15.20
15.30-16.50
31.01.20 09.30-10.50

Аналітична діяльність в управлінні

екзамен

доц.Чепуренко Я.О.ЦК

11.00-12.20
12.30-13.50

УПС

Кадровий консалтинг і аудит

проф.Жижко Т.А.

ЦК

14.00-15.20
15.30-16.50
01.02.20 09.30-10.50  
11.00-12.20  
12.30-13.50  
14.00-15.20  
15.30-16.50  
02.02.20 09.30-10.50  
11.00-12.20  
12.30-13.50  
14.00-15.20  
03.02.20 09.30-10.50

Основи теорії систем і системний аналіз

Туленков М.В.

ауд.306

11.00-12.20
12.30-13.50  
14.00-15.20  
04.02.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

УПС

Фізіологія і психологія праці

ст.викл.Стельмахівська В.П. Тургенівська 8/14

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20  
15.30-16.50  
17.00-18.20  
18.30-19.50  
05.02.20 09.30-10.50  
11.00-12.20  
12.30-13.50  
14.00-15.20

Інформаційні системи в менеджменті

залік

Кухар Л.О. ЦК

17.00-18.20
18.30-19.50
06.02.20 09.30-10.50

Безпека життєдіяльності

проф.Шмалєй С.В. ауд.306

11.00-12.20
12.30-13.50  
14.00-15.20  
15.30-16.50  
07.02.20 09.30-10.50

Організація виробництва

екзамен

ст. викл.Седляр Д.О.

ауд.305

11.00-12.20
12.30-13.50  
14.00-15.20  
08.02.20 09.30-10.50  
11.00-12.20  
12.30-13.50  

10ММОз

 

Дата Час Шифр групи
    10ММОз (20.01-29.01)
20.01.20 08.00-09.20

Філософія освіти

екзамен

проф.Герасимова Е.М. ауд.306

09.30-10.50
11.00-12.20  
12.30-13.50

Педагогіка та психологія вш

залік

Булда А.А.

Тургенівська 8/14

14.00-15.20
15.30-16.20
21.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50  
11.00-12.20

Кадровий менеджмент

проф.Жижко Т.А.

ЦК

12.30-13.50
14.00-15.20

Освітня політика

Гомілко О.Є.

15.30-16.50
17.00-18.20
22.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Теорія фірми та оцінка бізнесу

проф.Бех В.П.

ауд.310

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.50

Менеджмент організацій

Слєпцов А.І.

ауд.310

17.00-18.20
23.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Математика в управлінні

доц.Процак Л.В.

ауд.306

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20  
24.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Методологія наукових досліджень

проф.Бех Ю.В.

ауд.306

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20

Проектування організацій

проф.Бех Ю.В.

15.30-16.50
17.00-18.20  
18.30-19.50  
     
25.01.20 09.30-10.50  
11.00-12.20

Освітня політика

Гомілко О.Є.

ЦК

12.30-13.50
14.00-15.20  
15.30-16.50  
17.00-18.20  
26.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50  
11.00-12.20

Самоменеджмент

екзамен

доц.Лукашевич О.М.

ауд.310

12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.50  
27.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Методологія наукових досліджень

проф.Бех Ю.В.

ауд.310

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20

Менеджмент організацій

 екзамен

 проф. Слєпцов А.І. ауд.305

15.30-16.50  
17.00-18.20  
28.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Економіка для менеджерів

екзамен

Качан Г.М.

ЦК

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.50
29.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Теорія фірми та оцінка бізнесу

.залік

 проф.Бех В.П ауд.310

11.00-12.20
12.30-13.50

Видовий та галузевий менеджмент

доц.Курган-Баковеєва Я.М. ауд.31

14.00-15.20
15.30-16.50  
17.00-18.20  

11ММОз

 

Дата Час Шифр групи
    11МОз(20.01-29.01)
20.01.20 08.00-09.20

Філософія освіти

проф.Герасимова Е.М.

ауд.306

09.30-10.50
11.00-12.20

УПС

Стратегічне управління людськими ресурсами

доц.Мельник В.В.

ауд.306

12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.20  
21.01.20 08.00-09.20

Менеджмент організацій

проф. Слєпцов А.І.

ауд.33

09.30-10.50
11.00-12.20

УПС

Стратегічне управління людськими ресурсами

 залік

доц.Мельник В.В. ауд.31

12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.50

Філософія освіти

проф.Герасимова Е.М.

ауд.306

17.00-18.20
22.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Аналітична діяльність в управлінні

доц.Чепуренко Я.О.

ЦК

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.50

УОЗ

Інформаційні технології в освіті

Кухар Л.О.

цк

17.00-18.20
23.01.20 08.00-09.20
09.30-10.50  
11.00-12.20

Креативне мислення

залік

Лукашевич О.М.

ауд.310

12.30-13.50
14.00-15.20
24.01.20 08.00-09.20

Філософія освіти

проф.Герасимова Е.М.

 екзамен

ЦК

09.30-10.50
11.00-12.20
12.30-13.50

Кадровий менеджмент

проф.Жижко Т.А.

цк

14.00-15.20
15.30-16.50
17.00-18.20

УОЗ

Інформаційні технології в освіті

Кухар Л.О.

 залік

18.30-19.50
     
25.01.20 09.30-10.50

УПС

Мотивація та оцінка персоналу

Рябека О.Г.

УОЗ

Керівник навчального закладу

проф.Крохмаль Н.В.

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20

Педагогіка та психологія вш

доц.Задорожня О.М.

ауд.306

15.30-16.50
17.00-18.20
26.01.20 08.00-09.20

Теорія прийняття рішень

екзамен

доц. Сташкевич О.О.

ауд.306

09.30-10.50
11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.50
27.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Методологія наукових досліджень

проф.Бех Ю.В. ауд.310

11.00-12.20
12.30-13.50

Менеджмент організацій

екзамен

проф. Слєпцов А.І.

 ауд.305

14.00-15.20
15.30-16.50
17.00-18.20
28.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Аналітична діяльність в управлінні

екзамен

доц.Чепуренко Я.О. ЦК

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20

Кадровий менеджмент

проф.Жижко Т.А.

ЦК

15.30-16.50
29.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

УПС

Мотивація та оцінка персоналу

Рябека О.Г.ауд.33

УОЗ

Керівник навчального закладу

проф.Крохмаль Н.В.

ауд.211

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20

Педагогіка та психологія вш (залік)

доц.Задорожня О.М.

ауд.305

15.30-16.50
17.00-18.20
Ukrainian Danish English French German Greek Polish Portuguese Russian Spanish

tekstura siniy cvet fon

ODRAR10

pMwlb4CDC7Y

ЦДО

nW9niLV6zQ4

lxQOV9DsUsw

pTUIwidXug4

СА

уп

1 Doc2 1

Всього відвідувань

2297760
Сьогодні
Вчора
Цього тиждня
Минулого тиждня
Цього місяця
Минулого Місяця
Всього
4048
7370
29919
47023
228884
1711096
2297760

Your IP: 35.175.113.29
Server Time: 2020-02-28 14:27:58

Хто на сайті

На сайті один гість та відсутні користувачі

Изображение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України Tempus Інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні. EMERGE Microsoft

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

© НПУ імені М.П. Драгоманова :: Кафедра управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції
Служба порталу :: Вебмайcтер
2007-2020