Профілі освітніх програм

Інформаційний менеджмент (магістри)

Інформаційний менеджмент (бакалаври)

Адміністративний менеджмент

Аналітична діяльність та консолідована інформація (1,4 р.н.)

Аналітична діяльність та консолідована інформація (1,9 р.н.)

Управління громадськими організаціями

Управління знаннями

Управління персоналом (магістри)

Управління персоналом (бакалаври)

Управління проектами (1,4 р.н.)

Управління проектами (1,9 р.н)

Управління освітніми закладами (магістри)