Презентація проекту для випускників

 20 09 1
20 09 2 20.09.2017 на кафедрі УІАДЕ відбулась презентація проекту нової форми кваліфікаційних робіт для студентів-випускників. Бакалаври та магістри проявили неабияку зацікавленність та підтримали ініціативу викладачів, адже новий формат випускної роботи є не тільки цікавим, але й значно підвищує їх професійний рівень. 
 20 09 3