I Міжнародний симпозіум (м.Київ)

Шановні колеги, дорогі друзі, молоді вчені, студенти!

Навчально-науковий гуманітарний інститут
НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

протягом березня-квітня 2018 року проводить

І МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ
«ГУМАНІТАРНИЙ ДИСКУРС МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО СВІТУ:
НАУКА, ОСВІТА, КОМУНІКАЦІЯ»

Dear colleagues, friends, young scientists and students,

We have the pleasure to announce the 1st International Symposium
“Humanitarian Discourse of the Multicultural World: Science, Education, Communication” 
to be held at the Humanities Institute of the National Aviation University, Ukraine, during March-April 2018.


Dedicated to the 85th anniversary of the National Aviation University and the 15th anniversary of the Humanities Institute,
the Symposium will feature a series of scientific and educational events aimed at contributing to the public scholarly discourse
on the topics relevant for the development of the Humanities, Social and Political sciences in the context of the present-day globalized society. 

http://gmi.nau.edu.ua
https://www.facebook.com/events/1660428394020284/
http://conference.nau.edu.ua/index.php/HD/HG2018


У роботі Симпозіуму ПЕРЕДБАЧЕНО проведення:

 – п’яти міжнародних;

 – п’яти всеукраїнських;

 – двох міжвузівських наукових конференції;

 – серії науково-популярних заходів для молодих учених і студентів.

The Symposium agenda includes:
– five international;
– five All-Ukrainian;
– two inter-university scientific conferences;
– scientific and educational events for young scientists and students.


ПРОГРАМА ЗАХОДІВ СИМПОЗІУМУ

SYMPOSIUM PROGRAM

1 березня 2018 року
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ СИМПОЗІУМУ

1 March 2018
SYMPOSIUM PLENARY SESSION


15 березня 2018 року

Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми сучасного суспільства в фокусі соціології»
15 March 2018
All-Ukrainian Scientific Conference
“Topical issues of the present-day society in sociological perspective”

Завантажитиінформаційнийлист (Download the Conference Call)...


19-23
березня 2018 року

Всеукраїнськийнауково-практичнийсемінар 
«Соціальнароботаякреалізаціязавданьсоціальноїполітикидержави»
19-23 March 2018 
All-Ukrainian Scientific Seminar
“Social work as implementation of public social policy”
Завантажитиінформаційнийлист (Download the Seminar Call)...


20-21
березня 2018 року

Міжнароднанауково-практичнаконференція 
«Актуальніпроблемивищоїпрофесійноїосвіти»
20-21 March 2018 
International Scientific Conference
“Topical issues of higher vocational education” 
Завантажитиінформаційнийлист (Download the Conference Call)...


22-23
березня 2018 року

Міжнароднаконференція 
«Національнаідентичністьумовіікультурі»
22-23 March 2018 
International Conference
“National identity in language and culture”
Завантажитиінформаційнийлист. (Download the Conference Call)..


27
березня 2018 року

Філософськічитання 
«Впливвисокихтехнологійнарозвитоккультуривінформаційномусуспільстві»
27 March 2018 
Philosophical Conference
“Impact of high technologies on the development of culture in information society”
Завантажитиінформаційнийлист (Download the Conference Call)...


29
березня 2018 року

Всеукраїнськийкруглийстіл 
«Рольіноземнихмовусоціокультурномустановленніособистості»
29 March 2018 
All-Ukrainian Panel
“Role of foreign languages in sociocultural formation of personality”
Завантажитиінформаційнийлист (Download the Panel Call)...


5-6 квітня 2018 року
Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів
«Політ. Сучасніпроблеминауки». Напрям «Гуманітарнінауки»
5-6 April 2018

International Conference of Young Scientists and Students
“POLIT. Challenges of Science Today”. The Humanities.
Завантажитиінформаційнийлист (Download the Conference Call)…


12
квітня 2018 року

Всеукраїнськанауково-практичнаконференція 
«ЦивільнаавіаціяУкраїниХХІстоліття»
12 April 2018 
All-Ukrainian Scientific Conference
“Civil aviation in the 21st century Ukraine”
Завантажитиінформаційнийлист (Download the Conference Call)...


17
квітня 2018 року

Круглийстіл 
«Соціально-політичні  наукивавіаційномууніверситеті: станіперспективи»
17 April 2018 
Panel
“Social and Political Sciences at an aviation university: current situation and prospects”
Завантажитиінформаційнийлист (Download the Call)...


20-21
квітня 2018 року

Міжнароднанауково-практичнаконференція 
«Фаховийтахудожнійпереклад: теорія, методологія, практика»
20-21 April 2018 
International Scientific Conference
“General and specialist translation / interpretation: theory, methods, practice”
Завантажитиінформаційнийлист (Download the Conference Call)..


24-25
квітня 2018 року

Всеукраїнськанауково-практичнаконференція 
«Індивідуальністьупсихологічнихвимірахспільноттапрофесій»
24-25 April  2018 
All-Ukrainian Scientific Conference
“Individuality in psychological dimensions of communities and professions”
Завантажитиінформаційнийлист (Download the Conference Call)...


27
квітня 2018 року

Міжнароднанауковаконференція 
«Моватакультураупросторіновітніхтехнологій: проблемисучасноїкомунікації»
27 April 2018 
International Scientific Conference
“Language and culture in the space of innovative technologies: issues of modern communication”
Завантажитиінформаційнийлист (Download the Conference Call)...


ЯКВЗЯТИУЧАТЬ?

HOW TO TAKE PART?

Якщо вас зацікавили запропоновані вище заходи, звертайтеся,
будь ласка, за контактами, вказаними в Інформаційних листах.

If you are interested in taking part, please contact the event
coordinators specified in Calls for the Symposium events.

Посилання на них розміщені тут

http://gmi2.nau.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4381&Itemid=264

https://www.facebook.com/events/1660428394020284/

https://twitter.com/AviationUnivGMI/status/944889565998997504

https://www.instagram.com/p/BdFVVHXjq3O/?taken-by=young_scientist_gmi

Також доступна реєстрація за допомогою он-лайн сервісу (online registration)

http://conference.nau.edu.ua/index.php/HD/HG2018


З усіма питаннями звертайтеся також за контактами

Адреса: 03058 Україна, м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1, корп. 8, каб. 8.807

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефони: (+38044) 406-70-36, 406-75-00

Viber: (+38097) 756-43-43 – Ягодзінський Сергій Миколайович (відповідальний секретар)

  

Contacts for any questions or requests concerning the Symposium:

Mailing address:
Prospekt Kosmonavta Komarova 1
Building. 8, Office 8.807, Kyiv 03058, Ukraine
E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Tel.: (+38044) 406-70-36, 406-75-00
Viber: (+38097) 756-43-43 – Dr. Sergiy Yahodzinskyi (Executive Secretary)

Запрошуємо Вас до участі!

З повагою, голова виконавчого комітету
ГУДМАНЯН Артур Грантович,
директор Навчально-наукового гуманітарного інституту
Національного авіаційного університету,
доктор філологічних наук, професор

Sincerely yours,

Prof. Artur Gudmanian
Head of the Symposium Executive Committee
Director of the Humanities Institute of the National Aviation Univ