Приклад зовнішньої рецензії для кваліфікаційних робіт.

Рецензія

на бакалаврську роботу студентки групи 43-МО

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

                                     Чижевської Ольги Миколаївни

на тему: «Використання важелів лідерського впливу

в управлінні персоналом»

В період з 12.05.2008р. по 23.05.2008р. студентка групи 43 МО інституту соціології, психології та управління НПУ ім. М. П. Драгоманова Чижевська Ольга Миколаївна проводила на базі радіостанції «Світле радіо Еммунуїл» емпіричне дослідження за допомогою декількох тестів, які були спрямовані на вивчення лідерства і неформальної структури персоналу радіостанції.

Дана тема дослідження є дуже актуальною для нашої радіостанції, оскільки на даному етапі переживаємо суттєві зміни, що охоплюють усі сфери діяльності станції, і це є слушних момент для раціональних реорганізацій та вдосконалення, що допоможе успішно вийти на новий рівень розвитку.

Під час проводження емпіричного дослідження Ольга проявила такі управлінські якості як: організованість, обізнаність і професійність в досліджуваних питаннях, творчість, вміння збирати інформацію та аналізувати її.

Рекомендації, що зазначені Ольгою, звертають нашу увагу на напрям подальшого розвитку управління персоналом радіостанції.

Рекомендована оцінка - «відмінно».

Рецензент –

Директор радіостанції Еммануїл _________________  В.К. Радін  

                                                                               підпис