Керівники та кількіст студентів:

  1. д.філос.н., професор Бех Ю.В. – 6/6;
  2. к.філос.н., ст..викл. Брязкун В.В. – 9/9;
  3. к.політ.н., доцент Курган Я.М. – 6/6;
  4. ст.викл. Мазур О.О. – 7/6;
  5. викл. Чижевська О.М. – 9/7.

За / вказано- фактичну кількість

№ п/п

ПІБ студента

Тема

Керівник

1.

Петруня Денис

Освіта в системі підготовки менеджера

Брязкун В.В.

 

2.

Вахненко Анастасія

Моделі управління: аналіз ефективності підходів

Бех Ю.В.

3.

Коваль Вікторія

Франчайзинг в системі сучасного менеджменту

Курган Я.М.

4.

Заводіленко Дар’я

Складові ефективності діяльності компаній в Україні.

Мазур О.О.

5.

Євченко Юлія

Модель формування бізнес-лідерства

Мазур О.О.

6.

Міцінська Юлія

Ефективний керівник: теоретична модель

Чижевська О.М.

7.

Киргизбаєва Лєра

Ефективний керівник: практична модель

Чижевська О.М.

8.

Шокал Діана

Аналіз внутрішніх можливостей компанії

Чижевська О.М.

9.

Пелепаченко Віктор

Аналіз етапи/ Особливості основних етапів розвитку колективу

Чижевська О.М.

10.

Ковальчук Любов

Аналіз життєвого циклу компаній: модель І.Адізеса

Курган Я.М.

11.

Гуковська Дар’я

Аналіз конкурентних переваг компанії (з врахуванням 2 і більше конкурентних компаній)

Мазур О.О.

12.

Боднарюк Саша

Система управління кластерними компаніями

Курган Я.М.

13.

Олексієнко Наталія

Специфіка управління туристичною компанією

Брязкун В.В.

14.

Ракарчук Альонаа

Модель ефективного розпорядку керівника (тиждень, місяць)

Брязкун В.В.

15.

Конопля Настя

Система самовдосконалення керівника

Брязкун В.В.

16.

Чирва Юлія

Специфіка управління соціальними установами

Брязкун В.В.

17.

Хоба Юлія

Аналіз ефективності організаційної структури компанії

Бех Ю.В.

18.

Щетінкін Ілля

Проектний менеджмент в Україні

Бех Ю.В.

19.

Ткаченко Андрій

Специфіка управління компаніями з іноземним капіталом

Курган Я.М.

20.

Нестерова Віта

Цикл управління організаціями: системний підхід

Бех Ю.В.

21.

Романюк Юлія

Цикл управління організацією: процесний підхід

Бех Ю.В.

22.

Кушніренко Ірина

Цикл управління організацією: ситуаційний підхід

Бех Ю.В.

23.

Стадник Дарина

Універсальна модель структури зовнішнього середовища організацій.

Брязкун В.В.

24.

Гулевець Вікторія

Аналіз ресурсних можливостей організації

Мазур О.О.

25.

Кєдрус Михайло

Процес формування іміджу організації

Брязкун В.В.

26.

Погребна Владислава

Активатори організаційної культури

Чижевська О.М.

27.

Кутова Олена

Аналіз моделей ведення переговорів як складова успіху компанії

Брязкун В.В.

28.

Чехунова Тетяна

Система пошуку роботи/ оптимальна модель працевлаштування в Україні

Чижевська О.М.

29.

Федчук Юлія

Коучинг в системі управління організаціями

Мазур О.О.

30.

Бростовський Саша

Бізнес-стартап: специфіка управління

Курган Я.М.

31.

Дяченко Світлана

Модель «антіефективного» керівництва

Брязкун В.В.

32.

Пустовіт Світлана

Менеджмент змін

Курган Я.М.

33.

Митурич Дмитро

Управління інноваційно-орієнтованими підприємствами

Мазур О.О.

34.

Ігнатєв Олександр

Инжинірінг бізнесу

Чижевська О.М.