alt

Громадські організації  у  дискурсі   демократизації   суспільства: монографія / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; за науковою ред. В. П. Беха ; редкол. : В. П. Бех (голова), Г. О. Нестеренко (заст. голови) [та ін.]. - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. - 680 с.

 

 

Монографія присвячена системному аналізу громадських організацій та їх впливу на розгортання процесів демократизації. Розкрито зміст етапів історичного розвитку феномену громадських організацій, сформовано діяльнісно-ментальний фундамент їх функціонування, уточнено поле законодавчої регламентації їх діяльності. Висвітлено особливості і приклади діяльності громадських організацій в основних сферах суспільної життєдіяльності. Розроблено узагальнюючу типологію громадських організацій та виявлено особливості функціонування їх основних форм під впливом глобалізації та інформаційної революції. Доведено що процес демократизації суспільства за участю громадських організацій породжує оригінальний продукт - систему державно-громадського управління.

Усе це дало можливість глибше проникнути в суть феномену і спроектувати механізм реалізації влади громадських організацій, окресливши можливості політичної участі на різних етапах прийняття державноуправлінських рішень. Запропоновано критерії оцінки ефективності впливу громадських організацій на процеси демократизації суспільства. В результаті пропонується модель системи державно-громадського управління в єдності основних принципів, атрибутів, засобів і моделей дорадчих органів.

Робота може бути корисною політикам - представникам органів влади і інститутів громадянського суспільства, науковцям, які вивчають закономірності саморозгортання громадянського суспільства, всім, хто цікавиться сучасними процесами демократизації в Україні і світі.