Теоретико-методичні засади організації практики магістрів

 

 

 

 

Теоретико-методичні засади організації практики магістрів спеціальності 8.18010020 “Управління навчальним закладом” : навч.-метод. посіб. / автори-упорядники М. І. Гагарін, О. Л. Кірдан, М. В. Михайліченко, О. О. Ярошинська. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – 83  с.

 

 

 

 

 

 

Навчально-методичний посібник підготовлений для магістрів спеціальності 8.18010020 “Управління навчальним закладом”. Він розкриває зміст та особливості асистентської (управлінської) практики студентів даної спеціальності. Містить програму практики, яка розкриває зміст, завдання і вимоги до різних видів діяльності, перелік документів, які повинен підготувати студент після закінчення практики, вимоги та методичні рекомендації щодо проходження управлінської практики та оформлення основні документації.

Посібник може бути корисним студентам педагогічних навчальних закладів, керівникам практик та викладачам вищих навчальних закладів.