Рекомендації щодо написання кваліфікаційних робіт

 

 

 

 

 

Рекомендації щодо написання кваліфікаційних робіт зі спеціальностей 8.18010021 “Педагогіка вищої школи” та 8.18010020 “Управління навчальним закладом”: метод. посіб. / автори-упорядники О. Л. Кірдан, М. В. Михайліченко, О. О. Ярошинська. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – 123  с.

 

 

 

 

 

 

 

Даний методичний посібник підготовлений з метою надання рекомендацій щодо якісної підготовки дипломного проекту на здобуття ОКР “магістр” зі спеціальностей 8.18010021 “Педагогіка вищої школи” та 8.18010020 “Управління навчальним закладом”.

Посібник призначений для студентів, що навчаються за магістерськими програмами з даних спеціальностей та викладачів, що залучені до керівництва кваліфікаційними роботами.