Основи волонтерської діяльності

 

 

 

 

 

 

 

Основи волонтерської діяльності: навчально-методичний посібник / за заг. ред. проф. В. Б. Євтуха, доц. З. О. Гаркавенко та ін. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управління, 2012; К. : Фенікс. – 208 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

У навчально-методичному посібнику здійснено аналіз діяльності волонтерів в міжнародному спорті, їх взаємодія зі службами медицини, правоохоронних органів, МНС тощо. Особливу увагу приділено соціально-психологічній та інформаційно-комунікативній підготовці волонтерів. Навчально-методичний посібник містить навчальний план та програму, лекційні, практичні та тренінгові матеріали, ситуаційні ігри. У додатках подано законодавчо-правову базу діяльності волонтерів.

Посібник розроблений для практичної підготовки волонтерів, які будуть забезпечувати фіналь­ну частину Чемпіонату Європи 2012 року з футболу в місті Києві. Також може бути використаний як навчальний посібник для студентів спеціальностей “Соціальна педагогіка”, “Соціальна робота”.