Державні стандарти і якість вищої освіти


 

 

 

 

Державні стандарти і якість вищої освіти : навч. посібник / авт.-упоряд. М. В. Михайліченко, М. В. Кудла. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – 165 с. (Серія “Педагогіка вишої школи”).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний посібник підготовлений для магістрантів спеціальності 8.18010021 “Педагогіка вищої школи” та інших спеціальностей галузі 1801 “Специфічні категорії”. Він містить робочу програму навчальної дисципліни “Державні стандарти і якість вищої освіти”, лекційний курс укладений авторами, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, методичні вказівки до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання, термінологічний словник, а також список рекомендованої літератури.

Посібник є корисним для викладачів педагогічних навчальних закладів, керівників установ у галузі освіти та студентів при написанні кваліфікаційних робіт.