Інноваційна діяльність дослідницьких підприємницьких університетів США

 

 

 

 

 

 

 

Романовський О. О. Інноваційна діяльність дослідницьких підприємницьких університетів США : монографія / О. О. Романовський. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 135 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Монографію присвячено аналізу та узагальненню існуючих теоретичних і практичних досліджень у сфері інноваційного університетського (академічного) підприємництва провідних країн світу, формуванню базових понять із теорії університетської інноваційної діяльності та інноваційних підприємницьких ВНЗ з метою подальшого можливого їхнього використання для розвитку та впровадження університетських (академічних) інновацій у теорії і практиці підприємницької діяльності українських ВНЗ. У роботі розглянуто різні міжнародні підходи, основи і теоретичні засади щодо визначення поняття підприємницького університету та розробки моделей підприємницьких ВНЗ, вивчаються ступінь дослідження проблеми і шляхи подальших розвідок у цьому напрямі. Вивчаються досягнення інноваційної університетської (академічної) підприємницької діяльності дослідницьких підприємницьких ВНЗ США.

Книга буде корисною економістам, фахівцям у галузі інноваційного управління освітою, впровадженню інновацій в економіку вищої освіти, керівникам вищих і середніх навчальних закладів, науковцям, викладачам, а також студентам галузі адміністрування, економічних і педагогічних спеціальностей.