Старість у контексті соціальної роботи

 

 

 

 

 

 

Тополь О. Старість у контексті соціальної роботи : монографія / Ольга Тополь. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 308 с.

 

 

 

 

 

 

Монографія презентує феномен “старість” у філософському вимірі. На основі світоглядно-культурних архетипів, особливостей українського мен­талітету автором означено національні стратегії соціальної допомоги. Окрес­лено проблеми життя та смерті, причини виникнення та шляхи розв’язання екзистенційних криз у людей похилого віку.

Монографія може бути корисною для науковців, викладачів, аспірантів, магістрів, студентів, працівників соціальної сфери, а також усіх зацікавлених проблемами соціальної філософії та соціальної роботи з людьми похилого віку.

The monograph presents the phenomenon "old age" in philosophical dimension. The author defines the national strategy of social assistance which is based on worldview and cultural archetypes and peculiarity of the Ukrainian mentality. The problem of life and death, reasons and solutions of elderly people’s existential crises are outlined.

The monograph can be useful for scientists, lecturers, graduate students, magisters, students, social workers and all who are interested in problems of social philosophy and social work with elderly people.