alt

 

 

Курган Я. М. Принцип спадкоємності в розвитку політичних систем : монографія /за науковою ред.  В.П. Беха; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ імені М. П. Дріагоманова, 2010.-195 с.

 

 

Монографія присвячена всебічному теоретичному аналізу принципу спадкоємності в розвитку політичної системи, як детермінанти та умови її виникнення, існування, пристосування, збереження та розвитку. Розкривається структура культурологічного ядра політичної системи у вигляді трьохрівневої евристичної моделі. Пропонується порівняльний аналіз основних елементів політичної системи на різних етапах суспільного розвитку, який демонструє особливості нормативних підсистем, форм правління та структури державного апарат), переважаючої ідеології та домінуючих цінностей політичної системи аграрного, індустріального та інформаційного суспільств. Визначається специфіка прояву принципу спадкоємності у становленні демократичної політичної системи України.

Адресується політологам та представникам суміжних дисциплін.