alt

 

 

 

Іванілов О.В. Принцип альтернативності у модернізації політичних систем.- К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. - 178 с.

 

 

У монографії досліджуються теоретичні основи та роль принципу альтернативності в модернізації політичних систем. На основі вивчення широкого комплексу наукових джерел та літератури охарактеризовано елементи прояву принципу альтернативності у теорії та практиці модернізації політичних систем. Подасться дефініція, сутність, зміст, підходи, методичний інструментарій, функції. Конкретизовано специфіку форм існування принципу альтернативності в процесі трансформації політичної сфери сучасного суспільства Визначено механізм дії означеного принципу, представлено та проаначізовано варіативні алгоритми його прояву. Важлива увага приділяється висвітленню особливостей політичної модернізації в Україні в контексті демократичного транзиту, пошуку альтернативного розвитку тощо. Запропоновано ряд рекомендацій щодо оптимізації української політичної системи з врахуванням механізму дії принципу альтернативності.Для науковців, викладачів, студентів та усіх, хто цікавиться питаннями вітчизняної політичної науки, управління та соціальної політології.