Морфологія соціального світу

 

 

 

 

Бех В. П.Морфологія соціального світу : монографія / В. П. Бех. – Київ-Мюнхен : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – 758 с.

 

 

 

 

Монографія висвітлює явище ноосоціогенезу як геологічного процесу космологічного походження. При цьому доводиться, що соціальний світ є оригінальним видом живої розумної субстанції енергоінформаційного походження на відміну від білково-нуклеїнового субстрату, життєдіяльність якої розкривається і стало функціонує в організменній формі. В роботі висвітлено дискурс організменої ідеї, подано соціальний організм країни як родову конструкцію, у просторі якого виникають найпростіші соціальні організми: підприємств, організацій та закладів. На прикладі виробничої фірми аналізується генезис на основі культурологічного ядра (фенотипу), морфологія та функціонування специфічної полевої системи інформаційно-енергетичного походження. Значна увага приділяється характеристиці елементної бази сучасної виробничої структури та механізму саморуху соціального організму фірми.

Рекомендовано для користування науковцям, докторантам, аспірантам, магістрам, викладачам соціальної філософії, соціології, культурології, політології, етики, управлінських та суміжних дисциплін, а також всім тим, хто цікавиться питаннями проектування, конструювання, модернізації та оптимізації соціальних систем. 

 

 

Адреса сайту з текстом монографії: http://www.vpb.npu.edu.ua