Person and Universe

 

 

 

 

Bekh Volodymyr. Person and Universe: Cognitive Analysis : monography / Volodymyr Bekh; ed. by Iryna Predborska. – Sumy: University book, 2011. – 207 р.

 

 

 

 

 

  

 

The attributive qualities of the person in the process of cognitive analysis of the correlation of a person and the universum are being consecutively revealed as the formation products of the first nature level, the agent of the second nature level and the basics of the third nature level. Simultaneously it is shown that the consecutive change of nature forms is nothing else but the mechanism of the universum’s self-movement. The axis of the evolutional process is used as the specific scale for determination of the place of the person in the process of selfdevelopment of the universum. The general function of the person in the universe is defined as the renovation of the universum, namely the transition of the universum from the phase of materialization into the phase of dematerialization. This transition is comprehended by means of thorough investigation of noumenon of the person. Life and death of the person are regarded as his/her transition from one level of the universum’s self-movement to another.

This manuscript is addressed to the higher educational establishments post-graduates, students and researchers of the problems of modelling the informational pattern of the personality and social processes, and besides for all those who are interested in the problems of the system covering of the potential social world, society and the mechanism of self-development of the public life.

У процесі когнітивного аналізу взаємозв’язку людини й універсуму послідовно розкрито атрибутивні якості людини як продукту становлення першої природи, агента другої природи і основи третьої природи. При цьому показано, що послідовна зміна форм природи є механізмом саморуху універсуму. Як специфічну шкалу для визначення місця людини в процесі саморозгортання універсуму використано вісь еволюційного процесу. Генеральною функцією людини у Всесвіті визначено реновацію універсуму, тобто переведення універсуму з фази матеріалізації у фазу дематеріалізації. Це переведення можна осягнути шляхом вивчення ноумену людини. Життя і смерть людини розглянуто як її перехід з одного рівня саморуху універсуму на інший.

Для викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів, дослідників проблем побудови інформаційної моделі людської особистості та соціальних процесів, а також для всіх тих, хто цікавиться проблемами системного освоєння потенційного соціального світу, соціуму і механізму саморозгортання суспільного життя.