alt

Слєпцов А. І., Зоденкамп М. А. Прийняття рішень в складних системах. - К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. -   182 с.

Розглянуто перспективний інструментарій прийняття рішень, необхідний сучасному менеджеру на шляху до вершин управлінської майстерності. Досліджено методи аналізу рішень для систем, що діють у складних умовах зовнішнього оточення і внутрішнього середовища. Виходячи з аналізу класичних і сучасних досягнень науки про прийняття рішень, запропоновано нові методи та інформаційні технології підтримки прийняття рішень. Вони засновані на когнітивних обчисленнях та інтелектуальних моделях, які дозволяють формалізувати багатокритерійні, лінгвістичні і нечіткі моделі вибору рішень в складних системах.

Для студентів, аспірантів, які вивчають сучасні досягнення теорії прийняття рішень, а також для керівників підприємств і професійних менеджерів.