alt

Нестеренко Г. О.Персонал: управління на засадах самоорганізації: Навчальний посібник. - К.: Вид-во НПУ імені М П. Драгоманова, 2010. - 350 с.

У посібнику висвітлено теоретико-методологічні і технологічно-прикладні аспекти управління персоналом організації на всіх його стадіях: формування, стабілізації й розвитку. Робиться акцент на системному характері персоналу організації. Наголошується на перспективності управління трудовим колективом на засадах його самоорганізації - коли виконання працівниками їх функціональних обов'язків ініціюється і спрямовується управлінськими впливами, але характеризується значною свободою у виборі засобів, у прийнятті істотної частки внутрішньоорганізаційних рішень з відповідальністю за їх наслідки, у можливостях удосконалення виробничого процесу за згодою менеджерів тощо.

Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки "Менеджмент". Може бути корисним всім, хто цікавиться питаннями соціальної самоорганізації і управління трудовим колективом.