alt

Нестеренко Г. О. Українська політична нація: самоорганізаційні засади становлення: Монографія. - К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. - 360 с.

У центрі представленої в монографії концепції - ідея про існування самоорганізаційних чинників і механізмів становлення сучасної української політичної нації, які формувались протягом тривалого історичного розвитку, але здебільшого існували в латентному стані і проявлялись дуже епізодично - коли для цього складались сприятливі умови. Такими "епізодами" були Київська Русь, Козацька республіка, Галицько-Волинське князівство, спроба української державності на початку XXст., Карпатська Україна з жовтня 1938 по березень 1939 р. Саме в ці періоди в тілі української спільноти проявлялись сутнісні риси політичної нації (до яких віднесено певний рівень національної самосвідомості та волю до політичної самоорганізації, що обумовлює формування держави з демократичним ладом правління і націленість на спільне майбутнє).

За посередництвом виділення факторів ентропії, коротко- і довготривалих параметрів порядку української політичної нації сформульовано принципи оптимізації її сучасного становлення на самоорганізаційних засадах — як відображення закономірностей її історичного самовідтворення.

Монографія може бути особливо корисною тим науковцям, які працюють в рамках етнополітичної проблематики, а також дослідникам прикладних аспектів соціальної синергетики.