alt

Нестеренко Г.О. Особистість у нелінійному суспільстві: Монографія. - Запоріжжя: Просвіта, 2004. - 140 с.

У монографії подається спроба розв'язання суперечності між індивідуальним і суспільним буттям із позицій соціальної синергетики. За сучасних умов ця фундаментальна суперечність загострюється підвищеною нестабільністю соціального життя взагалі і в Україні зокрема, через що феномен особистості досліджується на тлі процесів трансформації суспільства. Дослідження зосереджується на процесі самореалізації особистості, оскільки лише завдяки йому відбувається дійсне включення індивіда до суспільних відносин.

Що є особистість? У чому полягає її самоорганізаційна природа? Які фактори впливають на її самореалізацію? Яка форма самореалізації особистості є оптимальною в умовах соціальної нестабільності? - Це ті основні питання, на які відповідає автор у даній роботі. Запропонована концепція самоорганізації особистісних сутнісних сил що дозволяє по-новому осягнутн багатовимірність особистості та можливості її самореалізації в нелінійномусоціальному просторі.

Для дослідників різних аспектів проблеми особистості, викладачів, аспірантів, студентів гуманітарних спеціальностей, а також для науковців.