alt

Крохмаль   Н.   Історичні   форми   саморегуляції  соціального   процесу: Монографія. - Запоріжжя: "Просвіта", 2004. - 144 с.

У монографії досліджується феномен саморегуляції соціальних систем, який у суспільстві розкривається через систему саморегуляції. Обґрунтовано методологічні підходи до аналізу явища саморегуляції, розроблено евристичну модель системи саморегуляції суспільства та виділено її рівні: архетипний. нормативний, семантичний. На основі багатого історичного матеріалу автор доводить закономірність формування системи саморегуляції соціального організму країни і розкриває її морфологію та головні тенденції самоорганізації соціального світу.

Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів, магістрів, студентів, усіх, хто цікавиться філософськими проблемами розвитку соціальних систем в цілому та України зокрема.