alt

 

Володимир Павлович Бех : біобібліографічний покажчик/  Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова: голов. ред. Г. І. Волинка; відп. ред.: А. А. Кравченко, Л. Л. Макаренко; уклад. бібліогр. пок. : Л. В. Савенкова, Н. І. Тарасова. — К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. - 174 с. - (Серія "Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова").

 

 

Видання присвячене творчому доробку відомого в Україні вченого, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Української академії політичних наук, відмінника освіти України, доктора філософських наук, кандидата соціологічній наук, першого проректора Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, професора Володимира Павловича Беха. Ця праця містить нарис життя і науково-педагогічної діяльності, в ній висвітлено коло наукових інтересів професора, подано хронологічний покажчик друкованих праць, представлені роботи послідовників наукової школи — доктори та кандидати наук.