alt

Бех Ю.В. Саморозгортання соціального світу: Монографія. - К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007, - 248 с.

В монографії автором обґрунтовується концептуальне бачення процесів саморозгортання соціального світу як явища космічного масштабу. Подається філософська характеристика соціального явища за рівнями саморуху універсуму, тобто на мікро-, макро- і мегарівнях. Послідовно аналізуються суб'єкти, елементи процесу породження соціального світу та його системні продукти: соціум, суспільство, ноосфера. Відтворюються їх морфологічні параметри й функціональні властивості. Алгоритм саморозгортання соціального світу подається як трьохстадійний процес у ході якого людська спільнота шляхом власної життєдіяльності упорядковує морфологічну структуру універсуму, суттєво знижує його ентропію.

 

Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів, магістрів, студентів, що займаються дослідженнями філософії, соціології, політології, теорії управління, а також для усіх, хто цікавиться соціальною проблематикою.