Розклад зимової екзаменаційної сесії студентів денного відділення

I - IV курси

Дата

Шифр

групи

Шифр

групи

Шифр

групи

Шифр

групи

12 МО 22 МО 32 МО 43 МО
22.01.2018 10.00

(УГО)

Правове регулювання діяльності громадських організацій

доц.

Єльнікова М.М.

ауд. 310

22.01.2018 11.30

Саморегуляція соціальних систем

проф.

Крохмаль Н.В.

ауд. 310

23.01.2018 10.00

Нормування праці

доц. Седляр М.О.

ауд. 305

24.01.2018 10.00

Теорія особистості

проф. Бех В.П.

ауд. 310

25.01.2018 10.00

Маркетинг

доц. Авєріна О.І.

ауд. 310

26.01.2018 10.00

Інформаційний менеджмент

доц. Мазур О.О.

ауд. 305

27.01.2018 08.00

Іноземна мова

ст. викл.

Бондар-Фурса О.С.

Тургенівська 8/14

ауд. 6.12

27.01.2018 08.30

Історія менеджменту

доц. Курган-Баковєєва Я.М.

ауд. 310

29.01.2018 10.00

Облік і аудит

ст. викл.

Манжула Є.В.

ауд. 306

Управління персоналом

доц.

Щербакова Ю.Е.

ауд. 310

30.01.2018 10.00

Українська мова за професійним спрямуванням

доц.

Підкамінна Л.В.

ауд. 310

01.02.2018 10.00

Філософія

ст. викл.

Кучмій О.В.

ауд. 305

02.02.2018 10.00

Теорія організацій

доц. Чепуренко Я.О.

ауд. 310

Бухгалтерський облік

Манжула Є.В.

ауд. 305

Організація виробництва

викл. Седляр Д.О.

ауд. 306

06.02.2018 09.00

(УП)

Кадрове діловодство

проф. Жижко Т.А.

ЦК

06.02.2018 10.00

Стратегічне управління

доц. Мельник В.В.

ауд. 310

06.02.2018 11.00

Сучасні інформаційні технології

доц.

Слабошевська Т.М.

Тургенівська 8/14

ауд.2-15

06.02.2018 12.00

Українська культура

доц. Мураткіна Т.М.

ауд. 310

Ліквідація академ. заборг-сті

07.02.2018 р.-

09.02.2018 р.

07.02.2018 р.-

09.02.2018 р.

07.02.2018 р.-

09.02.2018 р.

07.02.2018 р.-

09.02.2018 р.

V курс

Дата Час

Шифр

групи

Шифр

групи

Шифр

групи

10 ММО 11 МО (2 студ.) 1 САМ
22.01.2018 13.00

Теорія прийняття рішень

ст. викл.

Чижевська О.М.

ауд.305

Теорія прийняття рішень

ст. викл.

Чижевська О.М.

ауд.305

24.01.2018

14.30

Інтелектуальні і нейроморфні інформаційні технології

проф. Слєпцов А.І.

ЦК

26.01.2018

10.00

Філософія освіти

проф.

Герасимова Е.М.

ауд. 310

Філософія освіти

проф.

Герасимова Е.М.

ауд. 310

29.01.2018 13.00

Філософія освіти

доц. Буряк Н.Б.

ауд. 310

01.02.2018 11.30

Системно-аналітичні технології і програмні засоби аналітики

доц. Чепуренко Я.О.

ауд. 310

02.02.2018 13.00

Аналітична діяльність в управлінні

доц. Чепуренко Я.О.

ауд. 310

Аналітична діяльність в управлінні

доц. Чепуренко Я.О.

ауд. 310

07.02.2018 13.00

Менеджмент організації

проф. Слєпцов А.І.

ауд. 310

Менеджмент організації

проф. Слєпцов А.І.

ауд. 310

07.02.2018 14.30

Управління системами

проф. Слєпцов А.І.

ауд. 310

Ліквідація академічної заборгованості

08.02.2018 р. – 10.02.2018 р.

08.02.2018 р. – 10.02.2018 р.

08.02.2018 р.-

09.02.2018 р.

VI курс

Дата

Шифр

групи

Шифр

групи

Шифр

групи

Шифр

групи

Шифр

групи

2 ММО 2 мАМ 2 мУНЗ 2 УПм 2 КІм

24.01.18

11.30

Теорія фірми та оцінка бізнесу

проф. Бех В.П.

ауд. 310

24.01.18

13.00

Аудит і оцінювання управ-ської діяльності

проф. Бех В.П.

ауд. 310

25.01.18

13.00

Інтелект-на власність

доц. Бучма О.В.

Тургенівська 8/14

26.01.18

11.30

Технології менедж-ту знань

доц. Мазур О.О.

ауд. 310

29.01.18

10.00

Управління освітньою та виховною діяльністю

проф.

Крохмаль Н.В.

ауд. 305

29.01.18

11.30

Керівник навчального закладу

проф.

Крохмаль Н.В.

ауд. 305

Управління комунікаціями в проектах

доц.

Щербакова Ю.Е.

ауд. 310

01.02.18

10.00

Консолід. інформація в галузі освіти і науки

доц. Чепуренко Я.О.

ауд. 310

02.02.18

11.30

Аналітична діяльність в управлінні

доц. Чепуренко Я.О.

ауд. 306

06.02.18

11.30

Корп-не управління

доц. Мельник В.В.

ауд. 310

07.02.18

13.00

Управлінське консульт-ня

проф. Слєпцов А.І.

ауд. 310

08.02.18

13.00

Системи управління якістю в проектах

доц. Городній О.В.

ауд. 310

Ліквідація академ. заборг-ті

07.02.18 -

09.02.18

30.01.18  –

31.01.18

08.02.18 – 09.02.18

09.02.18  – 10.02.18

05.02.18 – 06.02.18