Розклад зимової екзаменаційної сесії для іноземних студентів (КНР)

Дата

Шифр

групи

Шифр

групи

Шифр

групи

Шифр

Групи

31 КМО 41 КМО 1 КММО 2 КММО

11.12.2017

11.00

Управління персоналом

доц

Щербакова Ю.Е.

ауд. 34

11.12.2017

14.30

Маркетинг

доц. Авєріна О.І.

ауд. 34

Філософія освіти

проф.

Герасимова Е.М.

ауд. 33

13.12.2017

11.30

Саморегуляція соціальних систем

доц.

Щербакова Ю.Е.

ауд. 34

14.12.2017

10.00

Економічна теорія

доц. Сандугей В.В.

ауд.34

15.12.2017

10.00

Менеджмент організацій

доц.Седляр M.О.

ауд. 34

15.12.2017

12.00

Кадровий консалтинг і аудит

проф. Жижко Т.А.

ЦК

18.12.2017

10.00

Аналіз господарської діяльності

викл. Ілюхіна В.В.

ауд. 34

Адміністративний менеджмент

ст. викл.

Чижевська О.М.

ауд.33

19.12.2017

13.00

Теорія прийняття рішень

ст. викл.

Чижевська О.М.

ауд.34

20.12.2017

14.30

Менеджмент

доц Курган-Баковєєва Я.М.

ауд. 33

Організація виробництва

викл.

Седляр Д.О.

ауд.34

22.12.2017

10.00

Аналітична діяльність в управлінні

доц. Чепуренко Я.О.

ауд. 34

22.12.2017

11.00

Облік і аудит

ст викл.

Манжула Є.В.

вул Тургенівська 8/14

Ауд. 3.15

22.12.2017

13.00

Стратегічне управління

доц. Мельник В.В.

ауд. 34

22.12.2017

14.30

Корпоративне управління

доц. Мельник В.В.

Ауд. 34

Ліквідація академічної заборгованості 26.12.2017р. – 27.12.2017р.