dzvin

facebook

youtube

 

Розклад

РОЗКЛАД ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ

43 МО, 2 ММО, 2 мАМ, 2 МУНЗ, 2 КІМ, 2 УПМ

Дата

Шифр

групи

Шифр

групи

Дата
43 МО 2 ММО

20.06.2018

9.30

(1 підгрупа)

Захист дипломної роботи (проекту)

ауд. 310

Комплексний державний екзамен з фаху

ауд. 306

18.06.2018

11.00

21.06.2018

9.30

(2 підгрупа)

Захист дипломної роботи (проекту)

ауд. 306

Захист магістерської роботи (проекту)

ауд. 310

26.06.2018

11.00

2 мАМ 2 МУНЗ

18.06.2018

12.30

Комплексний державний іспит

ауд. 305

Захист магістерської роботи

ауд. 305

18.06.2018

14.00

27.06.2018

9.30

Захист магістерської роботи (проекту)

ауд. 306

2 КІМ 2 УП

19.06.2018

9.30

Захист дипломного проекту

ауд. 306

Захист магістерської роботи

ауд. 305

20.06.2018

14.00

47 МОз, 2 ММОз, 2 АМз, 2 МУНЗз

Дата

Шифр

групи

Шифр

групи

Дата
47 МОз 2 ММОз

22.06.2018

12.30

(1 підгрупа)

Захист бакалаврської роботи

ауд. 305

Комплексний державний екзамен з фаху

ауд. 310

19.06.2018

9.30

25.06.2018

9.30

(2 підгрупа)

Захист бакалаврської роботи

ауд. 310

Захист магістерської роботи

ауд. 310

27.06.2018

11.00

2 АМз 2 МУНЗз

19.06.2018

9.30

Захист магістерської роботи

ауд. 306

Захист магістерської роботи

ауд. 305

19.06.2018

9.30

41 КМО, 2 КММО

Дата

Шифр

групи

Шифр

групи

Дата
41 КМО 41 КМО

19.06.2018

9.30

 (2 підгрупа)

Комплексний державний екзамен з російської мови

ауд. 310

(1 підгрупа)

Захист дипломної роботи (проекту)

ауд. 305

18.06.2018

9.30

26.06.2018

11.00

(1 підгрупа)

Комплексний державний екзамен з російської мови

ауд. 310

 (2 підгрупа)

Захист дипломної роботи (проекту)

ауд. 310

27.06.2018

9.30

2 КММО

18.06.2018

14.00

Комплексний державний екзамен з фаху

ауд. 306

26.06.2018

11.00

Захист магістерської роботи (проекту)

ауд. 306

Розклад літньої екзаменаційної сесії 2017/18 н.р.

12 МО, 22 МО, 32 МО, 43 МО

Дата Час

Шифр

групи

Шифр

групи

Шифр

групи

Шифр

групи

12 МО 22 МО 32 МО 43 МО
01.06.18 10.00

Кадровий консалтинг і аудит

проф. Жижко Т.А.

ЦК

11.06.18 12.30

Економічна теорія

доц. Сандугей В.В.

ауд. 306

14.00

Економічна теорія

доц Сандугей В.В.

ауд. 306

15.06.18 11.00

Історія української державності

ст. викл. Донік О.М.

ауд. 310

Менеджмент

доц.

Курган-Баковеєва Я.М .

ауд. 306

ЗЕД підприємства

доц. Дєліні М.М.

ауд. 305

18.06.18

08.00

Загальна теорія управління

проф. Бех Ю.В.

ауд. 310

11.00

Державне та регіональне управління

проф. Бех В.П.

ауд. 310

22.06.18 09.30

Вища та прикладна математика

доц. Процак Л.В.

ауд. 306

11.00

Стратегічне управління

доц. Мельник В.В.

ауд. 306

12.30

Фінанси, гроші та кредит

доц. Седляр М.О.

ауд. 305

25.06.18

11.00

Економіка і фінанси підприємства

доц. Біла І.С.

вул. Тургенівська 8/14

ауд. 3.15

Ліквідація академічної заборг-сті 25.06.2018 -

26.06.2018 

Ліквідація академі.

заборг-сті 25.06.2018 – 26.06.2018

Ліквідація академ.

заборг-сті 26.06.2018 – 27.06.2018

Ліквідація академ.

заборг-сті 02.06.2018 -

03.06.2018 

10 ММО, 11 ММО, 1 САМ

Дата Час

Шифр

групи

Шифр

групи

Шифр

групи

10 ММО 11 МО (1студ.) 1 САМ
11.06.2018 09.30

(УП)

Управління проектами в галузі освіти і науки

доц. Чепуренко Я.О.

ауд. 310

11.06.2018 11.00

Аналітична діяльність

доц. Чепуренко Я.О.

ауд. 310

13.06.2018 09.30

(АМ)

Керівник адміністративної служби

ст. викл.

Мирошниченко С.А.

ауд. 310

13.06.2018 11.00

Керівник навчального закладу

проф. Крохмаль Н.В.

ауд. 310

15.06.2018 09.30

(УПС)

Мотивація та оцінка персоналу

доц. Щербакова Ю.Е.

ауд. 306

Інформаційний менеджмент

доц. Чепуренко Я.О.

ауд. 310

20.06.2018 14.00

Кадровий менеджмент

проф. Жижко Т.А.

ЦК

20.06.2018

15.30

Кадровий менеджмент

проф. Жижко Т.А.

ЦК

25.06.2018

08.00

Освітня політика

ст. викл.

Мелещенко Л.П.

ауд. 305

25.06.2018 09.30

Освітня політика

ст. викл.

Мелещенко Л.П.

ауд. 305

25.06.2018 11.00

Освітня політика

ст. викл.

Мелещенко Л.П.

ауд. 305

Ліквідація академічної заборгованості 26.06.2018 р. – 27.06.2018 р.

Ліквідація академічної заборгованості 26.06.2018 р. – 27.06.2018 р.

Ліквідація академічної заборгованості 26.06.2018 р. – 27.06.2018 р.

21 КМО, 31 КМО, 1 КММО

Дата Час

Шифр

групи

Шифр

групи

Шифр

групи

21 КМО 31 КМО 1 КММО
12.06.2018 15.30

Кадровий менеджмент

проф. Жижко Т.А.

ЦК

15.06.2018

11.00

Історія української державності

доц. Подобєд О.А.

ауд. 32

Мотивація та оцінка персоналу

доц. Щербакова Ю.Е.

ауд. 33

12.30

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

доц. Дєліні М.М.

ауд. 310

18.06.2018

12.30

Бухгалтерський облік

ст. викл. Манжула Є.В.

ауд. 310

14.00

Економіка і фінанси підприємства

ст. викл. Манжула Є.В.

ауд. 310

Методика викладання укр./рос. мови як іноземної

доц. Тарасенко В.І.

вул. Тургенівська 8/14

ауд. 14.10

22.06.2018 09.30

Фінанси, гроші та кредит

доц. Седляр М.О.

ауд. 305

12.30

Стратегічне управління

доц. Мельник В.В.

ауд. 306

25.06.2018 12.30

Освітня політика

ст. викл. Мелещенко Л.П.

ауд. 305

Ліквідація академічної заборгованості

26.06.2018 р.-

27.06.2018 р.

Ліквідація академічної заборгованості

25.06.2018 р.-

27.06.2018 р.

Ліквідація академічної заборгованості

26.06.2018 р.-

27.06.2018 р.

Розклад літньої залікової сесії 2017/18 н.р.

12МО, 22 МО, 32 МО, 43 МО

Дата

Шифр

групи

Шифр

групи

Шифр

групи

Шифр

групи

12 МО 22 МО 32 МО 43 МО

04.06.

09.30

Технології бізнес-тренінгу

доц.

Чепуренко Я.О.

ауд. 310

Міжнародні економічні відносини

ст. викл.

Мазур О.О.

ауд. 33

Управління інноваціями

ст. викл. Чижевська О.М.

ауд. 305

04.06.

11.00

(УП)

Ринок праці

ст. викл. Мазур О.О.

ауд. 33

Лайф-менеджмент

доц. Курган-Баковеєва Я.М.

ауд. 32

Фізіологія і психологія праці

ст. викл.

Стельмахівська В.П.

ауд. 306

04.06.

12.30

Статистика

ст. викл. Соколовська І.С.

ауд. 305

Інформац. менеджмент

доц. Чепуренко Я.О.

ауд. 306

Управління соціальним капіталом

ст. викл. Мазур О.О.

ауд. 33

05.06.

09.30

Євроінтеграц.

процеси

проф.

Лавриненко В.Г.

ЦК

05.06.

12.30

Етика та етикет управлінця

викл. Ткачук Т.О.

ауд. 306

Політологія

проф. Чижова О.М.

ауд. 310

06.06.

08.00

(УГО)

Основи теорії громадського суспільства

ст. викл.

Єльнікова М.М.

ауд. 306

06.06.

09.30

(ІМ)

Інформаційні ресурси організації

доц. Чепуренко Я.О.

ауд. 310

Геополітика

ст. викл.

Єльнікова М.М.

ауд. 306

06.06.

11.00

Соціорієнтоване управління

проф. Крохмаль Н.В.

ауд. 306

07.06.

11.00

Контролінг

доц. Дєліні М.М.

ауд. 306

10 ММО, 11 ММО, 1 САМ

Дата Час

Шифр

групи

Шифр

групи

Шифр

групи

10 ММО 11 ММО (1студ.) 1 САМ
04.06.2018 09.30

Видовий та галузевий менеджмент

доц. Щербакова Ю.Е.

ауд.306

Методологія наукового дослідження

проф. Бех Ю.В.

ауд. 211

04.06.2018 11.00

Науковий семінар з проектування організацій

проф. Бех Ю.В.

ауд. 310

Технології консолідації інформації

ст. викл.

Чижевська О.М.

ауд. 305

04.06.2018 14.00

(УПС)

Планування та прогнозування в управлінні персоналом

ст. викл. Мирошниченко С.А.

ауд. 306

04.06.2018 15.30

(АМ)

Техніка адміністративної діяльності

ст. викл. Мазур О.О.

ауд. 305

04.06.2018 15.30

(УПР)

Планування та виконання проектних дій

ст. викл. Мирошниченко С.А.

ауд. 306

04.06.2018 17.00

Техніка управлінської діяльності

ст. викл. Мазур О.О.

ауд. 305

06.06.2018 08.00

Системний аналіз

проф. Туленков М.В.

ауд.305

06.06.2018 12.30

Системний аналіз і проектування

проф.

Слєпцов А.І.

ауд. 310

06.06.2018 14.00

Аналіз та оцінювання публічної політики

проф.

Слєпцов А.І.

ауд. 310

21 КМО, 31 КМО, 1 КММО

Дата Час

Шифр

групи

Шифр

групи

Шифр

групи

21 КМО 31 КМО 1 КММО
04.06.2018 09.30

Право

доц. Пєсцов Р.Г.

Тургенівська 8/14

04.06.2018 11.00

Планування та прогнозування в управлінні персоналом

ст. викл. Мирошниченко С.А.

ауд. 32

04.06.2018 12.30

Науковий семінар з проектування організацій

проф. Бех Ю.В.

ауд. 310

04.06.2018 14.00

Інформаційний менеджмент

ст. викл. Мазур О.О.

ауд. 310

05.06.2018 09.30

Російська мова

доц.Стась Т.В.

вул. Тургенівська 8/14

ауд. 14.12

Євроінтеграційні процеси

проф. Лавриненко В.Г.

ЦК

05.06.2018 15.30

Російська мова

доц.Стась Т.В.

вул. Тургенівська 8/14

ауд. 14.12

06.06.2018 11.00

Геополітика

ст. викл. Єльнікова М.М.

ауд. 305

06.06.2018 12.30

Соціорієнтоване управління

проф. Крохмаль Н.В.

ауд. 306

07.06.2018

11.00

Основи демократії та права людини

ст. викл. Єльнікова М.М.

ауд. 310

08.06.2018 11.00

Методологія наукового дослідження

доц. Седляр М.О.

ауд. 310

Розклад занять студентів-заочників 13 МОз, 23 МОз, 33 МОз

13 МОз

Дата Час Дисципліна, викладач, аудиторія, форма заняття

02.04.18

Понеділок

09.30-10.50

11.20-12.20

14.00-15.20

15.30-16.50

Загальна теорія управління (л+с)

доц. Лукашевич О.М.

ауд. 211

05.04.2018

Четвер

09.30-10.50

11.00-12.20

12.30-13.50

14.00-15.20

Філософія

ст. викл. Кучмій О.В. ауд. 32

Економічна теорія (л+с)

доц. Сандугей В.В.

ауд.32

06.04.2018

П’ятниця

09.30-10.50

11.00-12.20

14.00-15.20

15.30-16.50

Вища та прикладна математика

доц. Процак Л.В.

ауд. 306

Статистика

ст викл. Соколовська І.С.

ЦК ауд. 423

07.04.2018 Субота

11.00-12.20

12.30-13.50

14.00-15.20

15.30-16.50

Технології бізнес-тренінгу (с+залік)

доц. Чепуренко Я.О.

ауд. 305

10.04.2018

Вівторок

09.30-10.50

11.20-12.20

14.00-15.20

15.30-16.50

Загальна теорія управління (с+екзамен)

доц. Лукашевич О.М.

ауд. 211

Статистика

ст викл. Соколовська І.С.

ЦК ауд. 423

11.04.2018

Середа

11.00-12.20

12.30-13.50

15.00-16.20

Сучасні інформаційні технології

доц. Федоренко І.В.

вул. Тургенівська 8/14, ауд. 2.17

Вища та прикладна математика

доц. Процак Л.В. ЦК 462 ауд.

23 МОз

Дата Час Дисципліна, викладач, аудиторія, форма заняття

02.04.18

Понеділок

14.00-15.20

15.30-16.50

Теорія економаналізу

викл. Ілюхіна В.В. ауд. 310

03.04.18

Вівторок

12.30-13.50

14.00-15.20

15.30-16.50

Адміністративний менеджмент (л)

ст. викл. Чижевська О.М. ауд. 211

Міжнародні економічні відносини (с+залік)

ст. викл. Мазур О.О.   ауд. 36

Облік і аудит

ст. викл. Манжула Є.В. ауд. 305

05.04.2018

Четвер

12.30-13.50

14.00-15.20

Економічна теорія (л+с)

доц. Сандугей В.В.

ауд.32

06.04.2018

П’ятниця

12.30-13.50

14.00-15.20

15.30-16.50

17.00-18.20

Фінанси, гроші та кредит

доц. Седляр М.О.

Системи технологій

доц. Седляр М.О.   ауд. 32

07.04.2018 Субота

12.30-13.50

14.00-15.20     15.30-16.50

Економічна теорія (с+екзамен)

доц. Сандугей В.В.

ауд. 306

11.04.2018

Середа

9.30-10.50

12.30-13.50

15.00-16.20

16.30-17.50

Соціорієнтоване управління

проф. Крохмаль Н.В. ауд. 305

Державне та регіональне управління (с+екз)

проф. Бех В.П. ауд. 305

Менеджмент

проф. Жижко Т.А.

ЦК

12.04.2018

Четвер

11.00-12.20

12.30-13.50

14.00-15.20

Логіка (с+залік)

ст. викл. Кучмій О.В.

ауд. 305

16.04.2018

Понеділок

09.30-10.50

11.00-12.20

14.00-15.20

15.30-16.50

17.00-18.20

Статистика

ст. викл. Соколовська І.C.

ауд. 305

Політолоія (с+залік)

доц. Жабінець Н.В.

вул. Тургенівська 8/14, ауд. 3.10

33 МОз

Дата Час Дисципліна, викладач, аудиторія, форма заняття

02.04.18

Понеділок

09.30-10.50

11.00-12.20

12.30-13.50

Управління персоналом (л+с)

доц. Щербакова Ю.Е.

вул. Освіти, 6

03.04.18

Вівторок

11.00-12.20

12.30-13.50

14.00-15.20

15.30-16.50

17.00-18.20

Бухгалтерський облік (л)

ст. викл. Манжула Є.В. ауд. 306

Операційний менеджмент (л) доц. Седляр М.О. ауд. 306

04.04.2018

Середа

15.30-16.50

17.00-18.20

Організація виробництва (л)

ст. викл. Седляр Д.О.

вул. Тургенівська 8/14, ауд. 3.15

05.04.2018

Четвер

11.00-12.20

12.30-13.50

14.00-15.20

15.30-16.50

Бухгалтерський облік (с)

ст. викл. Манжула Є.В. ауд. 33

Економіка і фінанси підприємства (л) ст. викл. Манжула Є.В. ауд. 33

06.04.2018

П’ятниця

14.00-15.20

15.30-16.50

17.00-18.20

18.30-19.50

Економіка і фінанси підприємства (л+с)

ст. викл. Манжула Є.В.

ауд. 305

10.04.2018

Вівторок

14.30-15.50

16.00-17.20

УП

Кадрове діловодство

проф. Жижко Т.А.

ЦК

11.04.2018

Середа

11.00-12.20

12.30-13.50

14.00-15.20

15.30-16.50

17.00-18.20

Логістика (л+с)

доц. Дєліні М.М.   ауд. 33

Стратегічне управління

доц. Мельник В.В. ауд. 305

12.04.2018

Четвер

15.30-16.50

17.00-18.20

18.30-19.50

Аналітична діяльність (л)

доц. Чепуренко Я.О.

ауд. 305

13.04.2018

П’ятниця

14.00-15.20

15.30-16.50

17.00-18.20

18.30-19.50

Економіка і фінанси підприємства (с) ст. викл. Манжула Є.В. ауд. 305

Бухгалтерський облік (екзамен)

ст. викл. Манжула Є.В. ауд. 305

14.04.2018

Субота

11.00-12.20

12.30-13.50

14.00-15.20

Контролінг (л)

доц. Дєліні М.М.

Логістика (залік)

доц. Дєліні М.М.

ауд. 310

16.04.2018

Понеділок

11.00-12.20

Економіка і фінанси підприємства (екзамен)

ст. викл. Манжула Є.В. ауд. 310

17.04.2018

Вівторок

14.30-15.50

16.00-17.20

УП

Кадрове діловодство

проф. Жижко Т.А.

ЦК

18.04.2018

Середа

15.00-16.20

УП

Кадрове діловодство (екзамен)

проф. Жижко Т.А.

ЦК

14.00-15.20

УГО

Правове регулювання діяльності гром.оран.

ст. викл. Єльнікова М.М.

ауд. 211

19.04.2018

Четвер

11.00-12.20

12.30-13.50         14.00-15.20

Організація виробництва (с)

ст. викл. Седляр Д.О.

вул. Тургенівська 8/14, ауд. 3.15

Право

ст. викл. Гавронська Т.В.

вул. Тургенівська 8/14, ауд. 9.1

20.04.2018

П’ятниця

11.00-12.20

12.30-13.50

14.00-15.20

Право

ст. викл. Гавронська Т.В.

вул. Тургенівська 8/14, ауд. 9.1

21.04.2018

Субота

11.00-12.20

12.30-13.50

14.00-15.20

16.00-17.20

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (с+екз) доц. Дєліні М.М. ауд. 310

Інформаційні системи в менеджменті (л)

доц. Дєліні М.М. ауд. 310

Розклад занять студентів-заочників групи 1 ММОз на ІІ семестр 2017-2018 н.р.

26.03-30.03

rozklad1

31.03-07.04

rozklad2

Розклад занять студентів заочного відділення 47 МОз ІІ семестр

Дата

Час

Дисципліна, викладач, аудиторія, форма заняття

20.03.18

Вівторок

09.30-10.50

11.00-12.20 

12.30-13.50

Управління соціальним капіталом (л)

ст.викл. Мазур О.О.  ауд. 33

 

Організація праці менеджера (л)

ст. викл. Мирошниченко С.А. ауд. 33

21.03.18

Середа

14.30-15.50

16.00-17.20

Кадровий консалтинг і аудит (л)

проф. Жижко Т.А. ЦК

22.03.18

Четвер

12.30-13.50 

14.00–15.20

15.30-16.50 

17.00-18.20

Управління персоналом (л+с)

доц. Щербакова Ю.Е.

ауд. 33

23.03.18

П’ятниця

12.30-13.50

14.00-15.20

Операційний менеджмент (л)

доц. Седляр М.О.

ауд. 33

24.03.18

Субота

12.30–13.50 

14.00–15.20

Організація виробництва (л)

ст.викл. Седляр Д.О.

вул. Тургенівська 8/14, ауд. 3.15

26.03.18

Понеділок

08.00-09.20

09.30-10.50

14.00–15.20

15.30-16.50

Організація праці менеджера (л)

ст. викл. Мирошниченко С.А. ауд. 33

Управління інноваціями

ст. викл. Чижевська О.М.

ауд. 33

27.03.18

Вівторок

11.00-12.20

12.30-13.50

 15.00-16.20

16.30-17.20

Управління соціальним капіталом (п) залік

ст.викл. Мазур О.О.  ауд. 33

Кадровий консалтинг і аудит (с)

екзамен

проф. Жижко Т.А. ЦК

28.03.2018

Середа

11.00-12.20

12.30-13.50

Фізіологія і психологія праці

ст. викл. Стельмахівська Л.П.  ауд. 33

29.03.18

Четвер

09.30-10.50

11.00-12.20

14.00-15.20

15.30-16.50

Організація виробництва (с) екзамен

ст. викл Седляр Д.О.

вул. Тургенівська 8/14, ауд. 3.15 

Стратегічне управління (л +с)

доц. Мельник В.В.  ауд. 33

30.03.18

П’ятниця

14.00–15.20

15.30-16.50

Операційний менеджмент (с)

залік

доц. Седляр М.О.  ауд. 33

31.03.18

Субота

14.00–15.20

15.30–16.50

17.00–18.20

Геополітика (с) залік

ст. викл. Єльнікова М.М.  ауд. 33

Управління персоналом

екзамен

доц. Щербакова Ю.Е.  ауд. 33

02.04.18

Понеділок

08.00-09.20

09.30-10.50

Організація праці менеджера (с)   залік

ст. викл. Мирошниченко С.А. ауд. 33

Стратегічне управління екзамен

доц. Мельник В.В.  ауд. 33

03.04.18

Вівторок

09.30-10.50

11.00-12.20

12.30-13.50

Комунікативний менеджмент

доц. Лукашевич О.М.

залік  ауд. 33

04.04.2018

Середа

11.00-12.20

12.30-13.50

Фізіологія і психологія праці залік

ст. викл. Стельмахівська Л.П.  ауд. 33

 

Розклад занять на ІІ семестр 2017/18 н.р.

12 MO

День

Час

Дисципліна

Понеділок

8.00 – 9.20

Статистика

ст.викладач Соколовська І.С.

ауд.306

9.30 – 10.50

УП

Ринок праці

ст.викладач Мазур О.О.

ауд. 306

11.00 – 12.20

Вівторок

8.00 – 9.20

Іноземна мова

ст. викладач Фурса О.С.

вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 6.12

9.30 – 10.50

11.00 – 12.20

Економічна теорія

доц. Сандугей В. В.

ауд. 305

 ***

12.30 – 13.50

Економічна теорія

доц. Сандугей В. В.

ауд. 305

Середа

8.00 – 9.20

9.30 – 10.50

УГО

Основи теорії громадянського суспільства

ст.викладач Єльнікова М.М.

ауд.211

11.00 – 12.20

Четвер

8.00 – 9.20

9.30 – 10.50

Історія української державності

ст.викладач Донік О.М.

ауд. 306

11.00 – 12.20

ІМ

Інформаційні ресурси організації

доц. Чепуренко Я.О.

ауд.310

12.30 – 13.50

Технології бізнес-тренінгу

доц. Чепуренко Я.О.

конференц.зал

14.00 – 15.20

Технології бізнес-тренінгу

доц. Чепуренко Я.О.

конференц.зал

Пятниця

8.00 – 9.20

Загальна теорія управління

проф. Бех Ю.В.

ауд. 310

9.30 – 10.50

11.00 – 12.20

Вища та прикладна математика

доц. Процак Л.В.

ауд. 306

12.30 – 13.50

 ****

Загальна теорія управління

ст.викладач Мирошниченко С.А.

ауд.306

22 MO

 День

Час

Дисципліна

Понеділок

8.00 – 9.20

9.30 – 10.50

Право

доц. Песцов Р.Г.

ЦК

11.00 – 12.20

Право

ст.викладач Погоріла Л.П.

вул. Тургенівська 8/14

 

12.30 – 13.50

14.00 – 15.20

Міжнародні економічні відносини

ст. викладач Мазур О.О.

ауд.306

Вівторок

8.00 – 9.20

9.30 – 10.50

Євроінтеграційні процеси

проф. Лавриненко В.Г.

ЦК

11.00 – 12.20

12.30 – 13.50

14.00 – 15.20

Економічна теорія

доц. Сандугей В.В.

ауд. 305

Середа

8.00 – 9.20

Геополітика

ст. викладач Єльнікова М.М.

ауд. 306

9.30 – 10.50

Державне та регіональне управління

проф. Бех В.П.

ауд. 310

11.00 – 12.20

Соціорієнтоване управління

проф. Крохмаль Н.В.

ауд. 310

12.30 – 13.50

Менеджмент

доц. Курган-Баковеєва Я.М.

ауд.306

Четвер

8.00 – 9.20

9.30 – 10.50

11.00 – 12.20

12.30 – 13.50

Факультативна дисципліна

Технології бізнес-тренінгу

доц. Чепуренко Я.М.

конференц.зал

14.00 – 15.20

Пятниця

8.00 – 9.20

9.30 – 10.50

Фінанси, гроші та кредит

доц. Седляр М.О.

ауд.33

11.00 – 12.20

Бухгалтерський облік

ст.викладач Манжула Є.В.

ауд. 33

12.30 – 13.50

32 MO

День Час Дисципліна
Понеділок 8.00 – 9.20

Економіка і фінанси підприємства

викл. Ілюхіна В.В.

ауд.33

9.30 – 10.50

 

Етика та етикет управлінця

викл. Ткачу Т.О.

ауд.31

11.00 – 12.20

Етика та етикет управлінця

викл. Ткачу Т.О.

ауд.31

12.30 – 13.50
Вівторок 8.00 – 9.20
9.30 – 10.50

Економіка і фінанси підприємства

доц. Біла І.С.

ауд.33

11.00 – 12.20

 

Стратегічне управління

доц. Мельник В.В.

ауд.306

12.30 – 13.50

Стратегічне управління

доц. Мельник В.В.

ауд.306

14.00 – 15.20
Середа 8.00 – 9.20
9.30 – 10.50

Лайф-менеджмент

доц. Курган-Баковеєва Я.М.

ауд. 306

 

11.00 – 12.20

Лайф-менеджмент

доц. Курган-Баковеєва Я.М.

ауд. 306

12.30 – 13.50
Четвер 8.00 – 9.20
9.30 – 10.50

Інформаційний менеджмент

доц. Чепуренко Я.О.

ауд.310

11.00 – 12.20

Контролінг

доц. Дєліні М.М.

ауд. 306

12.30 – 13.50

Контролінг

доц. Дєліні М.М.

ауд. 306

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

доц. Дєліні М.М.

ауд. 306

14.00 – 15.20

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

доц. Дєліні М.М.

ауд. 306

П’ятниця 15.30 – 16.50
17.00 – 18.20

Інформаційний менеджмент

доц. Чепуренко Я.О.

ауд.310

43 MO

День Час Дисципліна
Понеділок 8.00 – 9.20

Управління інноваціями

ст.викладач Чижевська О.М.

ауд.305

9.30 – 10.50
11.00 – 12.20

Фізіологія та психологія праці

ст. викладач Стельмахівська В.П.

ауд.32

12.30 – 13.50
14.00 – 15.20
Вівторок 9.30 – 10.50

 

Кадровий консалтинг і аудит

проф. Жижко Т.А.

ауд.310

11.00 – 12.20

Кадровий консалтинг і аудит

проф. Жижко Т.А.

ауд.310

12.30 – 13.50

Політологія

Проф. Чижова О.М.

Ауд310

14.00 – 15.20

 

Політологія

Проф. Чижова О.М.

Ауд310

Середа 9.30 – 10.50 Підготовка дипломного проекту
11.00 – 12.20
12.30 – 13.50
Четвер 9.30 – 10.50 Підготовка дипломного проекту
11.00 – 12.20
12.30 – 13.50
П’ятниця 8.00 – 9.20
9.30 – 10.50

Управління соціальним капіталом

ст. викладач Мазур О.О.

ауд.310

11.00 – 12.20

Управління соціальним капіталом

ст. викладач Мазур О.О.

ауд.310

 

10 MMO

День Час Дисципліна
Понеділок 9.30 – 10.50
11.00 – 12.20

Системний аналіз

ауд.310

12.30 – 13.50

Видовий та галузевий менеджмент

доц. Щербакова Ю.Е.

14.00 – 15.20

УПС

Мотивація та оцінка персоналу

доц. Щербакова Ю.Е.

ауд.310

УПР

Планування та виконання проектних дій

ст. викладач Мирошниченко С.А.

ауд. 305

15.30 – 16.50
Вівторок 8.00 – 9.20

Кадровий менеджмент

проф. Жижко Т.А.

ауд.310

9.30 – 10.50

Кадровий менеджмент

проф. Жижко Т.А.

ауд.310

УПС

Планування та прогнозування в управлінні

ст. викладач Мирошниченко С.А.

ауд. 33

11.00 – 12.20

 

УПС

Планування та прогнозування в управлінні

ст. викладач Мирошниченко С.А.

ауд. 33

Сееда 9.30 – 10.50

АМ

Керівник адміністративної служби

Ст. викладач Мирошниченко С.А.

ауд. 305

11.00 – 12.20

АМ

Керівник адміністративної служби

Ст. викладач Мирошниченко С.А.

ауд. 305

12.30 – 13.50
Четвер 9.30 – 10.50

Освітня політика

ст.викладач Мелещенко Л.П.

ауд. 32

11.00 – 12.20
П’ятниця 12.30 – 13.50
14.00 – 15.20

АМ

Техніка адміністративної діяльності

ст. викладач Мазур О.О.

ауд. 31

15.30 – 16.50

УПР

Управління проектами в галузі освіти і науки

Доц. Чепуренко Я.О.

Ауд.305

1KMMO

День Час Дисципліна
Понеділок 11.00 – 12.20
12.30 – 13.50

Планування та прогнозування в управлінні персоналом

ст.викладач Мирошніченко С.А.

ауд. 33

14.00 – 15.20
15.30 – 16.50

Мотивація та оцінка персоналу

доц. Щербакова Ю.Е.

ауд. 33

Вівторок 9.30 – 10.50 Підготовка магістерського проекту
11.00 – 12.20
12.30 – 13.50
Середа 9.30 – 10.50 Підготовка магістерського проекту
11.00 – 12.20
12.30 – 13.50
Четвер 9.30 – 10.50
11.00 – 12.20

Освітня політика

ст.викладач Мелещенко Л.П.

ауд. 32

12.30 – 13.50
14.00 – 15.20
15.30 – 16.50

Методика викладання укр./рос. мови як іноземної

доц. Тарасенко В.І.

Тургенівська 8/14, ауд.14.12

П’ятниця 8.00 – 9.20
9.30 – 10.50

Кадровий менеджмент

проф. Жижко Т.А

ауд.305

11.00 – 12.20

Науковий семінар з проектування

проф. Бех Ю.В.

ауд. 310

12.30 – 13.50

Методологія наукового дослідження

доц. Рябека О.Г.

ауд. 310

14.00 – 15.20

1 CAM

День Час Дисципліна
Понеділок 9.30 – 10.50
11.00 – 12.20

Технології консолідації інформації

ст.викладач Чижевська О.М.

ауд.305

12.30 – 13.50
Вівторок 9.30 – 10.50 Підготовка магістерської роботи
11.00 – 12.20
12.30 – 13.50
Середа 9.30 – 10.50
11.00 – 12.20
12.30 – 13.50

Аналіз та оцінювання публічної політики

проф. Слєпцов А.І.

ауд. 310

14.00 – 15.20

Системний аналіз і проектування

проф. Слєпцов А.І.

ауд. 310

15.30 – 16.50

 

Системний аналіз і проектування

проф. Слєпцов А.І.

ауд. 310

Четвер 9.30 – 10.50
11.00 – 12.20
12.30 – 13.50

Освітня політика

ст.викладач Мелещенко Л.П.

ауд.32

14.00 – 15.20
П’ятниця 9.30 – 10.50

Аналітична діяльність

доц. Чепуренко Я.О.

ауд. 305

11.00 – 12.20

Аналітична діяльність

доц. Чепуренко Я.О.

ауд. 305

12.30 – 13.50

Інформаційний менеджмент

доц. Чепуренко Я.О.

ауд. 305

 

14.00 – 15.20

Інформаційний менеджмент

доц. Чепуренко Я.О.

ауд. 305

Ukrainian Danish English French German Greek Polish Portuguese Russian Spanish

gosti2

nW9niLV6zQ4

pMwlb4CDC7Y

lxQOV9DsUsw

ОНН

pTUIwidXug4

уп

КИ

1 Doc2 1

Хто на сайті

На сайті 56 гостей та відсутні користувачі

Всього відвідувань

1044097
Сьогодні
Вчора
Цього тиждня
Минулого тиждня
Цього місяця
Минулого Місяця
Всього
410
348
3024
2712
8324
907043
1044097

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-08-20 22:10:18

Изображение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ